Chủ Nhật, ngày 7 tháng 6 năm 2020

Quận 10: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng năm 2019

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 8/8, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10 tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí cấp ủy cơ sở đảng trên địa bàn quận (ảnh).

Nội dung lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng bao gồm 2 chuyên đề: Nhận diện và đấu tranh với âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên mạng xã hội; một số vấn đề triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Thông qua 2 chuyên đề, các học viên đã nắm bắt thông tin toàn cảnh về Internet và mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay; nhận diện tình hình chống phá của các thế lực thù địch trên Internet; tác hại, nguyên nhân, giải pháp đấu tranh, phản bác và trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong công tác đấu tranh trên không gian mạng…

Trước tình hình hiện nay, việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan quản lý nhà nước trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường thông tin tích cực; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị; tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, xử lý nghiêm mình những trường hợp vi phạm… là những nội dung quan trọng cần được triển khai thực hiện.

Thùy Linh

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo