Thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 năm 2020

Quận 1: Tuyên truyền, phổ biến các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ quận

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 21/9, Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 1 khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức hội nghị lần thứ 2. Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã xem xét, thảo luận các tờ trình của Ban Thường vụ Quận ủy và thông qua Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ quận, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy khoá XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình làm việc trọng tâm toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ Quận ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ quận; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ cũng đã thông qua 6 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp gắn với xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; Xây dựng gia đình hạnh phúc phát triển bền vững; Chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2020 - 2025; Phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ du lịch thông minh giai đoạn 2020 - 2025; Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong hệ thống chính trị Quận 1 giai đoạn 2020 - 2025; Nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn Quận 1.

Ban Chấp hành Đảng bộ quận yêu cầu toàn Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận, phường, các cơ sở đảng kịp thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, quyết tâm nỗ lực ngay từ đầu nhiệm kỳ để đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII.

Xuân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo