Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Quận 1: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong quản lý trật tự xây dựng

Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND các phường ký cam kết về lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn phường

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 16/8, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến và Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Văn Dũng đồng chủ trì hội nghị chuyên đề các giải pháp chấn chỉnh và tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 1.

Theo báo cáo, từ năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2019, UBND Quận 1 đã ban hành 1.261 giấy phép xây dựng. Trong đó, giấy phép xây dựng công trình không phải nhà ở riêng lẻ là 120 giấy phép, giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ là 1.082 giấy phép. Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 1 được tăng cường thông qua sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng; thực hiện tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức, tự giác tuân thủ các quy định của nhà nước về trật tự xây dựng; phổ biến quy chế phối hợp giữa Thanh tra Sở Xây dựng TPHCM và UBND 10 phường Quận 1 trong công tác giám sát và phối hợp giám sát hoạt động xây dựng và xử lý vi phạm xây dựng trên địa bàn quận. Đồng thời, tăng cường nâng cao nhận thức, trình độ của cán bộ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong hoạt động, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn xử lý các hành vi, vi phạm về trật tự xây dựng.

Bên cạnh đó, ngoài các chủ đầu tư xin cấp phép xây dựng công trình theo quy định, còn có không ít các chủ đầu tư, tổ chức tự ý sửa chữa, xây dựng; ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng chưa cao. Từ năm 2017 đến 6 tháng đầu năm 2019, trên địa bàn Quận 1 có 269 công trình vi phạm. Trong đó, 165 công trình không có giấy phép, 104 công trình sai phép, ban hành 219 quyết định xử lý vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.

Tại hội nghị, đại diện UBND 10 phường nêu những khó khăn trong công tác quản lý xây dựng như: một số chủ đầu tư vi phạm cố tình né tránh, lợi dụng vào ngày nghỉ, đêm khuya hoặc khóa cửa công trình để tiếp tục thi công; Luật Xây dựng 2014 không quy định việc áp dụng ngừng cung cấp điện, nước đối với các công trình cố tình vi phạm, gây khó khăn cho cơ quan quản lý trong việc xử lý các công trình vi phạm; công tác phối hợp chưa chặt chẽ giữa phường và cơ quan chức năng của quận…

Tại hội nghị, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến triển khai Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng. Trong đó, nhấn mạnh yêu cầu trọng tâm của chỉ thị đó là: cấp quận - huyện, phường - xã - thị trấn tổ chức hội nghị và có nghị quyết chuyên đề, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn đảng bộ và mỗi chi bộ, tới từng đảng viên về việc không để xây dựng không phép và trái phép, phải lập lại trật tự xây dựng trước đại hội Đảng bộ quận, huyện… và triển khai dự thảo nghị quyết của Quận ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý nhà nước, lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn Quận 1 trước Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 1 lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND 10 phường ký cam kết về lập lại trật tự xây dựng trên địa bàn phường.

Ngọc Tiến


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo