Chủ Nhật, ngày 26 tháng 1 năm 2020

Quận 1: Nêu cao trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và phản bác các quan điển sai trái

Bí thư Quận ủy Trần Kim Yến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 24/6, Quận ủy Quận 1 tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch 138-KH/QU ngày 23/6/2014 của Ban Thường vụ Quận ủy thực hiện Đề án 02-ĐA/TU ngày 24/3/2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong Đảng bộ Thành phố và phản bác các quan điểm sai trái”. Tham dự có các đồng chí: Trần Kim Yến, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1; Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND Quận 1.

Qua 5 năm thực hiện Kế hoạch 138-KH/QU, Ban Thường vụ Quận ủy đã có những giải pháp cụ thể, tập trung chỉ đạo kịp thời, phát huy sức mạnh tập thể, sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII trong kiểm điểm, tự phê bình và phê bình nhằm khắc phục hạn chế, khuyết điểm; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy, cán bộ, đảng viên về công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Đảng bộ quận, cấp ủy các chi bộ và từng đảng viên đã từng bước xác định, nhận diện được những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; tình trạng cán bộ đảng viên lơ là, ngại học tập nghị quyết, bồi dưỡng tư tưởng chính trị từng bước được khắc phục; đảng viên đã có ý thức tự giác trong tự nghiên cứu tài liệu, thảo luận đóng góp ý kiến, viết bài thu hoạch, tuyên truyền nghị quyết của Đảng đến nhân dân, tham gia đóng góp ý kiến vào các vấn đề của quận, của đơn vị; không còn tình trạng cán bộ, đảng viên khai thác thông tin không chính thống trên mạng Internet.

Việc triển khai các giải pháp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái được thực hiện đồng bộ, quyết liệt; kịp thời cung cấp thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên, nhân dân, góp phần định hướng dư luận xã hội; đẩy mạnh hoạt động trang tin điện tử Đảng bộ quận và trang cộng đồng Cột cờ Thủ Ngữ, kịp thời đưa tin, đăng tải các bài viết về những tập thể, cá nhân thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bài viết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, phòng chống biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, định hướng việc sử dụng Internet, mạng xã hội, kịp thời nắm bắt, uốn nắn trước những diễn biến tư tưởng chưa đúng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Trần Kim Yến đề nghị các cấp ủy cơ sở đảng thực hiện thường xuyên, liên tục các nội dung, giải pháp của Kế hoạch 138-KH/QU, quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nêu cao trách nhiệm của đảng viên trong đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và phản bác các quan điểm sai trái; nghiêm túc thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Quy định số 1374-QĐ/TU; xây dựng quy chế, chuẩn mực giao tiếp trên mạng Internet; coi trọng việc phòng ngừa, giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống để mọi người thêm hiểu, tự hào về truyền thống, lịch sử dân tộc, tự tin, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch.

Xuân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo