Thứ Tư, ngày 3 tháng 6 năm 2020

Quận 1: Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 17/3, UBND Quận 1 - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 phối hợp tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2020 của TPHCM: “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” (ảnh). Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Thị Thu Hường và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Lê Văn Phú chủ trì hội nghị.

Đến dự có các đồng chí: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến; Lê Nguyễn Hồng Quang, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Duy An, Chủ tịch HĐND Quận 1.

Dự thảo kế hoạch thực hiện “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” của UBND Quận 1 gồm các nội dung tổ chức hiệu quả trên địa bàn quận đối với các hoạt động lễ, lễ hội, sự kiện, hoạt động văn hóa cơ sở, xây dựng gia đình hạnh phúc, hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, quản lý các di sản văn hóa, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, xây dựng các danh hiệu văn hóa, quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường - mỹ quan đô thị, an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn xã hội...

Hội nghị ghi nhận các ý kiến chuyên gia, trí thức, văn nghệ sĩ trong xây dựng dự thảo kế hoạch như: trong tình hình dịch bệnh Covid - 19, cần đánh giá đặc điểm tình hình, nguồn lực, đề xuất sáng kiến của từng đơn vị để xây dựng kế hoạch phù hợp; cụ thể các tiêu chí xây dựng con người văn hóa Quận 1; đánh giá, nâng chất các phong trào hiệu quả của quận; kết nối các hoạt động văn hóa ở thành phố, quận, phường, khu phố để nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của người dân; sáng tạo trong tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp điều kiện tình hình, ứng dụng phương tiện khoa học kỹ thuật, hình thức trực tuyến; xây dựng trang thông tin điện tử chuyên đề hai chiều về các mô hình tốt, cách làm hiệu quả, phản ánh những tồn tại và giải pháp điều chỉnh; phát huy vai trò của Trung tâm Văn hóa quận trong cổ động trực quan, định hướng và nâng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân.

Các đại biểu cũng ý kiến về kế hoạch xây dựng đường triển lãm tranh, điêu khắc nghệ thuật và đường nhạc của Quận 1 trong thời tới cần chú ý nghiên cứu tính lâu dài như mô hình Đường sách TPHCM; đề xuất tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ mang tầm vóc quốc tế tại khu vực Nhà hát Thành phố. Các ý kiến cho rằng mỗi đoàn thể cần có công trình, mỗi chi hội cần có giải pháp nhằm khơi gợi, tạo chuyển động trong triển khai thực hiện; các khẩu hiệu tuyên truyền cần ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đảm bảo thực hiện nếp sống văn minh; quan tâm giải pháp chế tài hành vi vi phạm;...

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Quận 1 Trần Kim Yến biểu dương việc tổ chức hội nghị phản biện xã hội thực hiện chủ đề năm 2020 đã cùng lắng nghe nhân dân để phục vụ đời sống người dân; đồng chí mong muốn trong tham gia đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, mọi người dân cùng thể hiện hành vi văn hóa, chung tay phòng chống dịch bệnh Covid -19 với trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND Quận 1 Nguyễn Thị Thu Hường cũng ghi nhận, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu và cho biết thời gian tới Quận 1 sẽ kết nối với các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn trong tổ chức các hoạt động phục vụ người dân; tiếp tục phát huy các mô hình văn hóa hiệu quả; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền cổ động trên mạng, trong đó thúc đẩy tinh thần tích cực, lạc quan chung tay phòng chống dịch bệnh Covid - 19...

Hải Yến


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo