Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Quận 1: Thường xuyên tiếp xúc, đối thoại thông tin rõ các chủ trương giải pháp để nhân dân quan tâm, hưởng ứng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Dương Thị Hồng Gấm kết luận buổi giám sát

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 24/6, đoàn giám sát do Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Dương Thị Hồng Gấm làm trưởng đoàn có buổi giám sát Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh về thực hiện Quyết định số 935 -QĐ/TU ngày 28 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền với nhân dân. Tiếp đoàn có Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh Nguyễn Võ Uyên Linh.

Theo báo cáo, thời gian qua, Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh đã nghiêm túc lãnh đạo triển khai thực hiện Quyết định 935-QĐ/TU trong toàn Đảng bộ phường, trực tiếp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của nhân dân về xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các Hội; lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả những kiến nghị và những vấn đề bức xúc, chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; đồng thời nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thực thi công vụ.

Hàng năm, Đảng ủy phường xây dựng các chương trình công tác, kế hoạch tiếp xúc đối thoại cụ thể, có kiểm tra, giám sát nội dung và kết quả thực hiện. UBND phường thường xuyên quán triệt nội dung Quyết định 935-QĐ/TU trong cán bộ nhân viên phường, tổ chức thực hiện Quy chế về tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân, gắn với từng nhiệm vụ chính trị, chuyên môn cụ thể.

Từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2022, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cầu Ông Lãnh đã tổ chức 6 buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp với: cán bộ công chức, người lao động phường; quân nhân xuất ngũ và thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự; cán bộ, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường; đoàn viên, thanh niên; người hồi gia, người lầm lỗi; các hộ kinh doanh, buôn bán trên địa bàn phường. Tổng số lượt người tham dự gần 300 người, tiếp nhận 53 ý kiến phát biểu. UBND phường và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tổ chức 5 đợt Hội nghị nhân dân với 11 buổi tại từng khu phố cho 548 người dự, 40 ý kiến phát biểu.

Về giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đã tiếp nhận ý kiến qua các kênh thông tin như Hội nghị nhân dân có 20 ý kiến, hội nghị đối thoại có 58 ý kiến, đường dây nóng nhận 1.375 ý kiến (Trong đó chủ yếu là các thắc mắc phát sinh năm 2021 về các gói hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid-19), 20 đơn trực tiếp. Ngoài ra Chủ tịch UBND phường trực tiếp công dân vào ngày thứ sáu hàng tuần theo quy định của Luật Tiếp công dân. Tổng số vụ giải quyết là 1.493 ý kiến.

Tại buổi giám sát, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Võ Uyên Linh đã trả lời các ý kiến của đoàn giám sát về các mặt: nêu rõ kết quả giải quyết các ý kiến tiếp nhận; hình thức trả lời, giải quyết các ý kiến người dân đóng góp; phương thức để người dân tin tưởng tham gia đóng góp nhiều ý kiến tại các hội nghị;…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 1 Dương Thị Hồng Gấm ghi nhận những công việc, kết quả của phường Cầu Ông Lãnh đã làm được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị phường bổ sung hoàn chỉnh nội dung báo cáo đính kèm các văn bản quán triệt đã triển khai, điều chỉnh số liệu đánh giá phù hợp với kết quả đã thực hiện; tiếp tục phát huy giải pháp thực hiện trong thời gian qua, phối hợp tốt UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường trong việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc, lưu ý nắm tình hình, kiến nghị của nhân dân. Chủ tịch UBND phường tiếp tục tạo điều kiện Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân thực hiện quyền giám sát theo các quy định; xây dựng các chuyên đề về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giáo dục, y tế, an sinh xã hội địa phương; rà soát các vấn đề nhân dân quan tâm để đối thoại thông tin rõ các chủ trương giải pháp để người dân hưởng ứng.

Long Toàn

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo