Thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Phú Nhuận: Triển khai thực hiện chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022

Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Hoàng Chí Bảo quán triệt, triển khai chuyên đề

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 6/6, Quận ủy Phú Nhuận tổ chức Hội nghị trực tuyến chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh”. GS.TS Nhà giáo ưu tú Hoàng Chí Bảo, chuyên gia cao cấp, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương triển khai, quán triệt chuyên đề.

Tại hội nghị, GS.TS Hoàng Chí Bảo đã khái quát cuộc đời, sự nghiệp, cuộc sống, những người thân có tầm ảnh hưởng đến Bác, quê hương Bác; những nội dung cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Các nội dung được truyền tải sâu sắc, súc tích, sinh động, gần gũi với thực tế cuộc sống đang diễn ra.

Những quan điểm trong chuyên đề nhấn mạnh đến tư tưởng Hồ Chí Minh về  tinh thần tự lực, tự tin dựa vào sức mình để vượt qua khó khăn; tinh thần đoàn kết, đồng tâm để phát triển về đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của mỗi người trong hệ thống chính trị, về quan điểm gần dân, tin dân, yêu dân, học dân, gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến kết nối điểm cầu chính tại UBND quận với tổng cộng gần 2.500 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí thư Thường trực quận ủy trân trọng cảm ơn GS.TS Hoàng Chí Bảo đã dành thời gian và tình cảm đặc biệt giúp quận Phú Nhuận triển khai học tập các nội dung của chuyên đề năm 2022 kịp thời, sâu sắc và đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Đồng chí đề nghị mỗi cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam, các đoàn thể và từng cán bộ, đảng viên cần tiếp tục quán triệt, triển khai nội dung học tập, xác định đây là việc làm thường xuyên của mỗi cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đưa nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của đảng bộ, từng ngành, từng cấp gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, việc làm cụ thể của địa phương, đơn vị, phù hợp vị trí công tác của mỗi cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh Hội nghị Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Huỳnh Đăng Linh cũng yêu cầu đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nghiêm túc kiểm điểm, ‘tự soi” lại mình, đơn vị mình để “tự sửa”. Đây cũng là cơ sở để đánh giá, xem xét, quy hoạch cán bộ trong thời gian tới.

Hương Phạm

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo