Thứ Ba, ngày 22 tháng 9 năm 2020

Phú Nhuận: Nâng cao chất lượng, tuyên truyền đúng hướng, đúng đường lối, chủ trương

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trịnh Xuân Thiều phát biểu kết luận Hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 17/7, Quận ủy quận Phú Nhuận tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề “Kinh nghiệm và cách làm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay”. Bí thư Quận ủy - Chủ tịch HĐND quận Phú Nhuận Trịnh Xuân Thiều chủ trì Hội nghị.

Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp quận Phú Nhuận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, qua đó góp phần đưa Nghị quyết, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần đưa các thông tin mang tính chính thống của Đảng đến cán bộ, đảng viên, nhân dân kịp thời; nâng cao nhận thức, ổn định chính trị, tạo sự đoàn kết trong Đảng và đồng thuận trong nhân dân cùng phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của toàn hệ thống chính trị.

Cấp ủy chi, đảng bộ cơ sở cũng tích cực xây dựng và vận hành các trang mạng xã hội, các trang cá nhân; phát triển các ứng dụng thiết bị di động thông minh để tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nâng cao nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy quận Phú Nhuận Trịnh Xuân Thiều yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ quận đến phường cần nhận thức đầy đủ, thống nhất về công tác tuyên truyền và xem đây là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị; tiếp tục tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp để công tác tuyên truyền hoạt động đúng hướng, đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Quận ủy Trịnh Xuân Thiều cũng đề nghị cần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền miệng, thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, yêu cầu chính đáng của người dân để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh; đồng thời tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trong và ngoài nước.

Hồng Đào


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo