Thứ Năm, ngày 2 tháng 7 năm 2020

Phong trào thi đua cần gắn với thực tiễn cuộc sống hàng ngày

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

(Thanhuytphcm.vn) – “Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, nêu gương cho quần chúng noi theo. Cán bộ càng cao thì yêu cầu gương mẫu, nêu gương phải càng cao”- đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Đại hội thi đua yêu nước TPHCM lần thứ VII (2020-2025) do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức diễn ra vào sáng 26/6.

Thi đua phải thường xuyên, liên tục, có kiểm tra, đôn đốc

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình biểu dương, chúc mừng kết quả của các phong trào thi đua yêu nước và ghi nhận sự phấn đấu năng động, sáng tạo, quyết liệt và nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền, quân và dân TPHCM.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh:  TPHCM là nơi khởi xướng và thực hiện nhiều phong trào, như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng”, “Xây dựng nhà tình nghĩa”, “Xây dựng nhà tình thương”, “Chương trình xóa đói, giảm nghèo”... những chương trình này được lan tỏa, hưởng ứng, trở thành các phong trào của cả nước. Các phong trào thi đua đã tạo ra động lực và khí thế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP… Đặc biệt, TP cùng với các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đã cùng thi đua quyết không điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020 trong bối cảnh đất nước và TP chịu hậu quả nặng nề của đại dịch Covid - 19 đang diễn biến ngày càng khó lường trên thế giới.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư

Để tiếp tục giữ vững vai trò đi đầu trong các phong trào thi đua của cả nước, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của TPHCM cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng về thi đua yêu nước của Bác Hồ, Chỉ thị “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng” của Bộ Chính trị và Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Tăng cường tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa của các phong trào thi đua; vận động thu hút sự tham gia tự giác, tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp Nhân dân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang TP. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức thi đua; các phong trào thi đua phải có mục tiêu, nội dung cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP, của cơ quan, đơn vị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 8 tập thể của TPHCM Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ tặng 8 tập thể của TPHCM

“Thi đua phải thường xuyên, liên tục, có kiểm tra, đôn đốc; coi trọng việc phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổng kết rút kinh nghiệm. Thi đua phải gắn với khen thưởng, khen thưởng phải trên cơ sở kết quả thi đua, khen thưởng phải đúng đắn, kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích với những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những gương người tốt, việc tốt; người lao động, công nhân, nông dân, trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nhân, chiến sĩ các lực lượng vũ trang. Cán bộ lãnh đạo, quản lý phải gương mẫu, đi đầu trong các phong trào thi đua, nêu gương cho quần chúng noi theo. Cán bộ càng cao thì yêu cầu gương mẫu, nêu gương phải càng cao.” - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, những phong trào thi đua cần gắn với thực tiễn cuộc sống hàng ngày. Từ thi đua “phố phường sạch đẹp, đô thị văn minh” đến thi đua “phát triển đô thị thông minh, hạ tầng khang trang, giao thông phát triển, môi trường trong lành”, “TPHCM vì Miền Nam, vì cả nước; Miền Nam và cả nước vì TPHCM”, nhất là trong bối cảnh hiện nay TP cần có những phong trào thi đua “nhân lực chất lượng cao, tận dụng cơ hội cách mạng công nghiệp 4.0” nhằm tạo ra nguồn nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu phát triển của công nghệ, của đất nước; phong trào “thủ tục nhanh, gọn, cán bộ liêm chính” trong bộ máy hành chính TP.

Cán bộ, đảng viên gương mẫu trong các phong trào thi đua

Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP, cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân TP, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo quan trọng của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình. Đồng chí cho rằng những chỉ đạo đó đã giúp TP thấy rõ trách nhiệm và trọng trách to lớn của mình, định hướng rõ hơn các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong việc đổi mới phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua khen thưởng, cũng như những mục tiêu chiến lược và những giải pháp có tính đột phá để tiếp tục thực hiện thắng lợi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao Bằng khen cho 85 tập thể và 102 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trao Bằng khen cho 85 tập thể và 102 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, lấy kết quả công tác thi đua là một tiêu chí để đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy tốt vai trò tiền phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân trong các phong trào thi đua.

Bên cạnh đó, các phong trào thi đua phải có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, địa phương, đơn vị. Đối tượng thi đua phải rộng rãi, hạn chế tối đa những chênh lệch về năng lực và điều kiện phấn đấu trong thi đua; bảo đảm hài hòa ba lợi ích: lợi ích của người lao động; lợi ích của tập thể, địa phương, đơn vị; lợi ích của xã hội. Kết hợp đồng bộ giữa các phong trào, các đợt thi phát động phong trào thi đua sáng tạo.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ứng dụng khoa học - công nghệ trong các lĩnh vực, thành phần kinh tế gắn với tổ chức lại sản xuất, hợp lý hóa quy trình nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh của từng ngành, từng lĩnh vực; tiếp tục thi đua nâng cao hiệu quả các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng hoa chúc mừng 21 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình và Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng hoa chúc mừng 21 đại biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong bày tỏ tin tưởng cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân TP sẽ chung sức, chung lòng, nỗ lực và quyết tâm cao nhất, cố gắng bằng những hành động thi đua cụ thể, thiết thực để gặt hái được nhiều thành quả to lớn trong các phong trào thi đua yêu nước, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025, quyết tâm xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Tại đại hội, các đại biểu giao lưu với kỹ sư Tống Hữu Châu, Chủ trại cá Châu Tống, Quận 12; Doanh nhân Kao Siêu Lực, Tổng giám đốc ABC Bakery; cô Phạm Thị Thanh Nhung, Giáo viên ngữ văn Trường THCS Nguyễn An Khương, huyện Hóc Môn và Nghiên cứu sinh Hoàng Trung Hiếu, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học quốc gia TPHCM.

Dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho nguyên Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Thân Thị Thư và nguyên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Trương Thị Ánh; Huân chương Lao động hạng Nhì cho Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan. Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 8 tập thể của TPHCM. UBND TP trao tặng Bằng khen cho 85 tập thể và 102 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo