Thứ Ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022

Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tốt sẽ góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 – 2022, do Bộ Chính trị tổ chức sáng 30/6, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, Ban Thường vụ và Thường trực Thành ủy TP luôn ý thức sâu sắc công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và lâu dài; là trách nhiệm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị TP; là nhân tố quyết định sự ổn định và phát triển của TP. “Chúng tôi nhận thức, tài sản vô giá, thiêng liêng của Đảng là niềm tin của Nhân dân; niềm tin đó tăng lên theo mức độ liêm chính, trong sạch của bộ máy Đảng, hệ thống chính trị. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tốt sẽ góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng.”- đồng chí Phan Văn Mãi nhấn mạnh.

Quyết liệt chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, thời gian qua Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo triển khai, thực hiện đầy đủ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và quyết liệt chỉ đạo công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực. Theo đó, đã phát hiện, khởi tố điều tra và xử lý 129 vụ, với 265 bị can và thu hồi gần 4.000 tỷ đồng tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt về cho ngân sách nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn, củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Đồng chí Phan Văn Mãi chia sẻ, có được kết quả trên là nhờ Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung cụ thể hóa, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các Nghị quyết và ý kiến chỉ đạo của Trung ương về công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Cùng với đó là thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, theo dõi, đôn đốc công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế còn tồn đọng; nhất là các vụ việc, vụ án thuộc diện theo dõi, chỉ đạo hoặc có kết luận, ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Nội chính Trung ương. Đồng thời, đã rà soát và đưa vào diện Ban Thường vụ Thành ủy theo dõi, chỉ đạo 14 vụ án, trong đó có 4 vụ việc về tội phạm kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, có dư luận xã hội, nhằm bảo đảm sự chỉ đạo kịp thời, xuyên suốt của Thành ủy và ­đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Một trong những nội dung quan trọng khác là chỉ đạo xây dựng 8 quy chế phối hợp trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Quy chế phối hợp liên ngành các cơ quan nội chính trong trao đổi, cung cấp thông tin, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố giữa cơ quan tiến hành tố tụng với các cơ quan có liên quan trên địa bàn TP. Thường xuyên thực hiện việc kiểm tra công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án và công tác thu hồi tài sản nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế. Thông qua công tác kiểm tra, đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế; chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và ban hành các kết luận kiểm tra để các đơn vị quán triệt, triển khai, thực hiện, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan nội chính trong công tác này. TP cũng đã thực hiện công tác rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội hàng năm; đã thành lập, triển khai 6 đoàn và đã rà soát 2.464 kết luận thanh tra kinh tế - xã hội; đã phát hiện kiến nghị chuyển cơ quan điều tra xử lý 7 vụ việc (đã khởi tố 5 vụ án).

Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quy định số 1374-QĐ/TU ngày 01/12/2017 về quy trình giải quyết thông tin phản ảnh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước. Trong đó xác định việc xem xét, giải quyết các nguồn thông tin phản ánh là cơ sở quan trọng để xác định nhóm hành vi vi phạm về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Từ khi ban hành quy định, các Tổ công tác theo Quy định 1374-QĐ/TU đã tiếp nhận, xử lý 171 nguồn tin phản ánh liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và đã chuyển cơ quan điều tra 9 trường hợp.

Rà soát, khắc phục những kẻ hở, bất cập

Theo đồng chí Phan Văn Mãi, mặc dù có nhiều nỗ lực và đạt được một số kết quả nhưng Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM nhận thấy công tác phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng trên địa bàn TP vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Trong đó, công tác tự phát hiện tham nhũng, tiêu cực ở từng cơ quan đơn vị chưa cao. Công tác xử lý một số vụ án, vụ việc còn kéo dài, hiệu lực chưa nghiêm. Công tác dự báo, phát hiện chưa được quan tâm đúng mức, chưa theo kịp tình hình.

Nguyên nhân của những hạn chế trên là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy - Ban lãnh đạo các cơ quan chức năng đối với công tác có lúc chưa quyết liệt, thiếu đeo bám. Khối lượng công việc thường xuyên quá tải, nhân lực và điều kiện thực hiện công tác đôi khi chưa đáp ứng yêu cầu. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của TP và giữa TP với các cơ quan Trung ương đôi khi chưa đồng bộ, hiệu quả. Công tác giám định, định giá tài sản còn hạn chế, gây chậm trễ tiến độ và hiệu quả công tác.

Đồng chí Phan Văn Mãi cho biết, để tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy tập trung quán triệt đến người đứng đầu các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan nội chính về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, để từ đó nâng cao nhận thức được tầm quan trọng, cấp thiết của công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Đồng thời, tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên vào nền nếp, thường xuyên và thực chất; gắn với tiếp tục thực hiện việc trình bày Chương trình hành động khi nhận nhiệm vụ, xem đây là cam kết chính trị đối với Đảng và Nhân dân, là danh dự của người cán bộ, đảng viên.

Cùng với đó là triển khai, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 05-KL/TW ngày 03/6/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị trong công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực; các ý kiến, kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các nội dung, ý kiến chỉ đạo của bộ, ngành Trung ương về công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án.

Một trong những giải pháp khác là lãnh đạo, chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, các cơ quan nội chính phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng của cán bộ cơ quan, đơn vị mình. Chú trọng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan nội chính trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ; kịp thời xem xét, xử lý trách nhiệm nếu có vi phạm.

Cùng với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy định số 1374-QĐ/TU, TP sẽ phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, MTTQ Việt Nam TP, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí và Nhân dân trong công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng.

Triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 16-CT/TU ngày 20/5/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giám định, định giá tài sản trong tố tụng hình sự, nhằm khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế; tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét đối với công tác giám định, định giá tài sản, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án, nhất là đối với các vụ việc, vụ án được dư luận quan tâm. Song song đó là phát huy hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực TP nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn TP trong thời gian tới. Trong đó, tập trung công tác rà soát, khắc phục những kẻ hở, bất cập và triển khai các giải pháp phòng ngừa, đồng thời làm tốt công tác điều phối, kiểm tra, đôn đốc xử lý các vụ việc, vụ án.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo