Thứ Tư, ngày 23 tháng 9 năm 2020

Phiên họp thứ nhất Hội đồng bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia chủ trì Phiên họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 3/8, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, đã chủ trì Phiên họp thứ nhất của Hội đồng, triển khai thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia và phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia; đồng thời Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 118/2020/QH14 về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.

Việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia của nhiệm kỳ này so với nhiệm kỳ trước sớm hơn một kỳ họp để Hội đồng bầu cử quốc gia có điều kiện chủ động sớm đi vào hoạt động và có quỹ thời gian nhiều hơn trong việc hướng dẫn những quy định mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương vừa được Quốc hội khóa XIV sửa đổi.

Tại phiên họp, các thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn bản để làm cơ sở cho việc triển khai hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia. Trong đó, thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia; dự thảo Nghị quyết ban hành quy chế làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia; dự thảo Nghị quyết quy định về bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia; dự thảo Nghị quyết về Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Ngoài ra, Hội đồng bầu cử quốc gia cũng thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết Hội đồng bầu cử quốc gia thành lập Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban giải quyết khiếu nại tố cáo, Tiểu ban văn bản pháp luật và thông tin tuyên truyền, Tiểu ban an ninh, trật tự, an toàn xã hội và Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia. Đồng thời, thảo luận, cho ý kiến về dự thảo chương trình các phiên họp của Hội đồng bầu cử quốc gia; dự thảo phân công soạn thảo và ban hành văn bản.

Cũng tại phiên họp, Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trần Văn Túy, Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia đã trình bày Tờ trình về việc ban hành Nghị quyết phân công thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Quy chế làm việc của Hội đồng bầu cử quốc gia; thành lập các Tiểu ban giúp việc và Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo