Thứ Sáu, ngày 18 tháng 9 năm 2020

Phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025

Phóng viên báo chí trong một buổi tác nghiệp. (Ảnh minh họa: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 22/5/2020, UBND TPHCM đã có Quyết định số 1786/QĐ-UBND phê duyệt Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025.

Theo đó, một trong những mục tiêu của Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí TPHCM đến năm 2025 là sắp xếp hệ thống báo chí TPHCM gắn với đổi mới mô hình tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo, quản lý báo chí để phát triển hệ thống báo in, báo hình, báo nói, báo điện tử, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích. Cùng với đó là nghiên cứu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực, đa phương tiện làm nòng cốt, có vai trò định hướng dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, phóng viên, biên tập viên có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu phát triển báo chí trong tình hình mới.

Theo nội dung của Đề án, TPHCM hiện có 28 cơ quan báo chí đang hoạt động. Cụ thể là 16 báo in, 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình, 10 tạp chí. Số lượng cơ quan báo chí Thành phố thực hiện sắp xếp là 27/28 (Báo Công an TP thực hiện sắp xếp theo Đề án của Bộ Công an).

Lộ trình thực hiện gồm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 là từ khi Đề án được phê duyệt đến hết năm 2020. Ở giai đoạn này, có  6 cơ quan báo chí chưa phải sắp xếp: Đài Truyền hình TP, Đài Tiếng nói Nhân dân TP, Báo Công giáo và Dân tộc, Báo Giác Ngộ, Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn, Tạp chí Nghiên cứu phát triển.

Bên cạnh đó có 21 cơ quan báo chí phải sắp xếp. Theo đó là giữ ổn định 1 cơ quan (Báo Sài Gòn Giải Phóng); chuyển cơ quan chủ quản 6 cơ quan báo chí. Cụ thể, Báo Phụ nữ (trước sắp xếp cơ quan chủ quản là Hội Liên Hiệp phụ nữ TP), Báo Tuổi trẻ (trước sắp xếp cơ quan chủ quản là Thành đoàn TP), Báo Người Lao động (trước sắp xếp cơ quan chủ quản là Liên đoàn Lao động TP) sau sắp xếp cơ quan chủ quan là Thành ủy TPHCM. Báo Pháp luật TP (trước sắp xếp cơ quan chủ quản là Sở Tư pháp TP), Tap chí Du lịch (trước sắp xếp cơ quan chủ quản là Sở Du lịch TP), sau xếp sắp cơ quan chủ quản là UBND TP.  Riêng Tạp chí Phát triển Nhân lực (trước sắp xếp cơ quan chủ quản là UBND TP) sau xếp sắp cơ quan chủ là Học viện Cán bộ TP.

Cùng với đó có 8 cơ báo chí chuyển đổi mô hình hoạt động, chuyển cơ quan chủ quản. Đó là Báo Cựu chiến binh chuyển mô hình hoạt động là Tạp chí Cựu chiến binh TP, cơ quan chủ quản là Thành ủy TPHCM (trước sắp xếp cơ quan chủ quản là Hội Cựu chiến binh TP). Bốn cơ quan báo chí sau sắp xếp chuyển sang mô hình hoạt động là tạp chí và cơ quan chủ quản là UBND TP gồm: Thời báo Kinh tế Sài Gòn (cơ quan chủ quan trước sắp xếp là Sở Công thương TP), Báo Giáo dục TP (trước sắp xếp cơ quan chủ quản là Sở Giáo dục – Đào tạo TP); Báo Doanh nhân Sài Gòn (trước sắp xếp cơ quan chủ quản là Hội Doanh nghiệp TP), Báo Khoa học Phổ thông (trước sắp xếp cơ quan chủ quản là Hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP). Với 3 đơn vị báo chí là Tuần báo Văn nghệ TP chuyển sang mô hình hoạt động Tạp chí Văn nghệ TP, Tạp chí Sổ tay Xây dựng Đảng chuyển sang mô hình hoạt động Bản tin Xây dựng Đảng, Tạp chí HTV chuyển sang mô hình hoạt động Bản tin HTV vẫn giữ nguyên cơ quan chủ quản.

Theo đề án, có 6 cơ quan báo chí được sáp nhập, chuyển cơ quan chủ quản gồm: Báo Khăn quàng đỏ sau sắp xếp là ấn phẩm phụ của Báo Tuổi trẻ; Báo Thể thao TP là ấn phẩm phụ của Báo Sài Gòn Giải Phóng; Tạp chí Hoa cảnh là ấn phẩm phụ của Tạp chí Du lịch; Tạp chí Thời sự Y học là ấn phẩm phụ của Tạp chí Khoa học phổ thông; Tạp chí Kiến trúc và Đời sống, Tạp chí Kiến thức ngày nay thành ấn phẩm phụ của Tạp chí Văn nghệ TP.

Kết quả sắp xếp trong giai đoạn 1 còn 19 cơ quan báo chí, trong đó có 7 báo in (2 báo thuộc tổ chức tôn giáo), 1 đài phát thanh, 1 đài truyền hình, 10 tạp chí; giảm 8 cơ quan báo chí (chuyển thành 6 ấn phẩm phụ và 2 bản tin).

Giai đoạn 2, từ năm 2021 đến hết năm 2025, hoàn thành việc sắp xếp. Các cơ quan báo chí nhanh chóng ổn định, hoạt động theo yêu cầu mới. Đồng thời tiếp tục triển khai Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

Bên cạnh đó, báo in và tạp chí in hoạt động theo mô hình một cơ quan báo in có nhiều ấn phẩm; đối với phát thanh truyền hình hoàn thiện tổ chức nhân sự theo mô hình tinh gọn, hiệu quả; đối với báo điện tử và tạp chí điện tử tập trung phát triển báo điện tử, tạp chí điện tử chủ lực có kỹ thuật, công nghệ hiện đại, tính tương tác cao, phong phú về nội dung, thu hút công chúng, định hướng dư luận xã hội…

Đến năm 2025, TP sẽ tiếp tục nghiên cứu việc sắp xếp báo chí theo Đề án còn 1 cơ quan truyền thông đa phương tiện.

Về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực của các cơ quan báo chí, Đề án nêu rõ, các cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí chủ động rà soát, xây dựng mô hình tổ chức bộ máy, nhân sự tại các cơ quan báo chí trực thuộc theo Đề án được phê duyệt, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Thực hiện sắp xếp, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, dàn trải, gắn với trách nhiệm của cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan chủ quản đối với hoạt động của cơ quan báo chí trực thuộc.

Về tài chính, các cơ quan báo chí TP sau khi sắp xếp thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính. TP tập trung đầu tư ngân sách cho một số cơ quan báo chí chủ lực, thực hiện cơ chế đặt hàng đối với một số báo và tạp chí phục vụ các nhiệm vụ chính trị, thông tin đối ngoại.

(Xem nội dung chi tiết đề án tại đây)

S.Hải

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo