Thứ Tư, ngày 7 tháng 12 năm 2022

Phát triển rộng khắp phong trào vận động Nhân dân hiến đất nâng cấp, mở rộng đường, hẻm

Một con hẻm tại Quận 7 do người dân hiến đất để mở rộng.

(Thanhuytphcm.vn) – Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM vừa có Kết luận số 386- KL/TU về tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, vận động Nhân dân hiến đất nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn TPHCM.

Theo nội dung kết luận, thời gian qua có 168.139 hộ dân tham gia hiến 5.377.057 m2 đất, ước tính tương ứng số tiền 10.050 tỷ đồng, phục vụ cho 5.230 công trình. Ngoài ra, người dân còn trực tiếp đóng góp kinh phí để thực hiện mở đường, mở hẻm và các công trình phục vụ công cộng với số tiền 458 tỷ đồng... góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương chỉnh trang đô thị, xây dựng khu phố văn minh sạch đẹp, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, cải thiện môi trường sống trên địa bàn TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy đánh giá cao, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong cả hệ thống chính trị thời gian qua đã nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, nhất là ở cơ sở (tổ dân phố, tổ nhân dân, khu phố, ấp) và cảm ơn sự đồng thuận, sẻ chia, ủng hộ, đóng góp của người dân có nhà, đất bị ảnh hưởng trực tiếp đã tích cực tham gia hiến đất mở rộng đường, hẻm.

Để tiếp tục phát huy kết quả trên, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức, quận ủy, huyện ủy căn cứ tình hình thực tiễn, định hướng phát triển của địa phương có nghị quyết chuyên đề về vận động thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân về mục đích, ý nghĩa nhằm làm nổi bật sự tham gia đóng góp, ủng hộ của đảng viên, Nhân dân vào quá trình triển khai thực hiện việc nâng cấp, mở rộng đường, hẻm; phát huy sức mạnh toàn bộ hệ thống chính trị, đoàn thể trong việc tham gia lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, Nhân dân để triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức, quận ủy, huyện ủy, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, giải pháp đã đề ra.

Lãnh đạo, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND phường, xã, thị trấn chọn các công việc cụ thể để thống nhất trong tuyên truyền, vận động người dân đóng góp đất đai, tài sản trên đất để nâng cấp, mở rộng đường, hẻm, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đề ra chỉ tiêu công trình trọng điểm thực hiện đến năm 2030 của cấp quận, huyện, TP Thủ Đức và cấp phường, xã, thị trấn; đề ra mục tiêu phấn đấu phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương, có lộ trình, thời gian cụ thể mở rộng các hẻm quá nhỏ, chật hẹp, mất an toàn (đặc biệt là khu vực trung tâm)... Chỉ đạo UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và địa phương chủ động trong việc phối hợp các sở, ban, ngành TP giải quyết cấp, đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp người dân hiến đất mở rộng hẻm bị ảnh hưởng phải điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Kết luận nêu rõ, Ban cán sự đảng UBND TP lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai, cụ thể hóa thực hiện “Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2020 - 2030” trong Chương trình đột phá phát triển hạ tầng TP thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết chuyên đề của cấp ủy về vận động thực hiện các công trình chỉnh trang đô thị, nâng cấp, mở rộng đường, hẻm theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trên địa bàn.

Hằng năm xác định cụ thể các công trình cần chỉnh trang đô thị, các công trình trọng điểm của từng cấp, đề ra thời gian hoàn thành, phân công cụ thể trách nhiệm tập thể, cá nhân; tiếp tục phát huy hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển hệ thống hạ tầng đô thị đồng bộ, theo hướng đô thị xanh, văn minh; tại các huyện, tập trung đầu tư đồng bộ hạ tầng nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, khai thông kênh, rạch, bảo đảm vệ sinh môi trường.

Cùng với đó là chỉ đạo Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, địa phương xây dựng quy trình, quy chế hỗ trợ giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính có liên quan của người dân có nhà, đất ảnh hưởng bởi các công trình, dự án nâng cấp, mở rộng đường, hẻm và theo dõi, kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc phát sinh; hướng dẫn kịp thời cho các quận, huyện, TP Thủ Đức thực hiện các thủ tục đầu tư, xây dựng, chính sách hỗ trợ đối với các công trình, dự án bảo đảm đẩy mạnh, phát triển rộng khắp phong trào vận động Nhân dân hiến đất nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn TP (đặc biệt quan tâm hỗ trợ, hướng dẫn đối với 16 quận không tự chủ được kinh phí ngân sách).

Trong tổ chức, triển khai thực hiện chỉnh trang đô thị, nâng cấp, mở rộng đường, hẻm phải có các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là giải pháp hỗ trợ cho những trường hợp hộ dân có nhà, đất, công trình, tài sản trên đất bị ảnh hưởng lớn hoặc bị ảnh hưởng toàn bộ, tăng cường vận động tự quản, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn xã hội; kiên quyết chỉ đạo không để lấn chiếm lòng, lề đường, xây dựng không phép, sai phép sau khi các tuyến đường, hẻm đã chỉnh trang, mở rộng.

Đồng thời, triển khai thực hiện các sáng kiến xây dựng mảng xanh nhỏ trong TP lớn: từng gia đình, từng công sở, khu công cộng, công viên, khu trồng rừng…; thường xuyên chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp giám sát tất cả những sáng kiến được xây dựng và triển khai thực hiện trong cộng đồng; kịp thời động viên, đề xuất khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tích cực, hiệu quả, có tính khả thi cao.

Chỉ đạo chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác dân vận của chính quyền, kiên quyết, kiên trì trong vận động, thuyết phục, thực hiện phương châm “dân thụ hưởng”, hạn chế phát sinh các điểm nóng, phức tạp trên địa bàn. Tiếp tục đề ra các giải pháp thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị số 11-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý về trật tự đô thị trên địa bàn TPHCM; Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP và Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về kiểm kê, rà soát quỹ đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và tăng cưởng lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP.

Một trong những nội dung khác là chỉ đạo UBND TP Thủ Đức, các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh và các sở, ngành tập trung phối hợp các tỉnh, địa phương liên quan thực hiện hiệu quả các nhóm công việc trọng tâm đã đề ra của dự án đường Vành đai 3 TPHCM để cơ bản hoàn thành năm 2025 và đưa vào khai thác năm 2026 theo Nghị quyết số 57/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng dường Vành đai 3 TPHCM.

Đối với MTTQ Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội của TP đẩy mạnh và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do TP, địa phương phát động gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phong trào vận động Nhân dân tham gia hiến đất nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn TP. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, thực hiện tốt các sáng kiến xây dựng mảng xanh nhỏ trong TP lớn, góc phố tôi yêu,... và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng kiến hiệu quả; thực hiện tốt vai trò đại diện cho quyền, lợi ích, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy sức sáng tạo và đóng góp của cộng đồng xây dựng TPHCM ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn và có chất lượng sống tốt hơn.

Riêng Ban Dân vận Thành ủy hướng dẫn hệ thống dân vận các cấp nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, dự báo tình hình, diễn biến trong Nhân dân; xây dựng lực lượng nòng cốt tích cực; kiên trì thực hiện tuyên truyền, vận động, thuyết phục; kịp thời đề xuất các giải pháp gắn với công tác bảo đảm an sinh xã hội phù hợp, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân khi triển khai thực hiện chỉnh trang và phát triển đô thị, vận động Nhân dân hiến đất, công trình, tài sản trên đất để nâng cấp, mở rộng đường, hẻm; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, nhất là việc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; việc triển khai tuyên truyền, vận động tổ chức thực hiện dự án đường Vành đai 3 TPHCM gắn với công tác bảo đảm an sinh xã hội... Phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội TP thường xuyên kiểm tra, rà soát, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, sáng kiến hiệu quả, các công trình “dân vận khéo”, kịp thời đề xuất Ban Thường vụ Thành ủy biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo