Thứ Ba, ngày 25 tháng 6 năm 2019

Phát triển kinh tế phải đi liền với tiến bộ xã hội

Lễ ký kết giao ước thi đua giữa 5 thành phố trực thuộc Trung ương

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 6/3, tại Hải Phòng đã diễn ra hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019 Cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương gồm TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Cần Thơ. Tham dự hội nghị có đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, phong trào thi đua yêu nước của 5 thành phố đã bám sát các nhiệm vụ chính trị, hướng về cơ sở và được đông đảo các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Thực tế cho thấy phong trào thi đua đã phát huy hiệu quả trong việc cổ vũ, động viên, nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội của mỗi đơn vị, tổ chức, cá nhân, góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và Kế hoạch 5 năm (2016 - 2020) của 5 thành phố. Thông qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương sáng trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội, được các thành phố kịp thời biểu dương, khen thưởng.

Năm 2019, 5 thành phố trực thuộc trung ương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” (giai đoạn 2016 - 2020), “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Căn cứ vào điều kiện cụ thể, từng thành phố xây dựng, phát động phong trào thi đua thiết thực, cụ thể, sáng tạo, tạo sự đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ môi trường và cải thiện đời sống nhân dân, nâng cao năng lực quản lý, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, đây là cụm thi đua quan trọng, 5 thành phố đã đóng góp to lớn vào thành quả của đất nước. “5 thành phố là nơi năng động, sáng tạo, nhiều đổi mới, nhiều mô hình trong triển khai các phong trào thi đua, những mô hình này cần được nhân rộng đối với các địa phương trên cả nước”, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh.

Đồng tình với kết quả đạt được của 5 thành phố, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, năm 2018, tăng trưởng kinh tế của 5 thành phố đều tăng so với cùng kỳ và cao hơn bình quân chung của cả nước, đóng góp lớn vào thành quả kinh tế chung của đất nước. GDP bình quân đầu người ngày càng cao; xuất khẩu tăng so với cùng kỳ với tổng giá trị xuất khẩu chiếm 26,2% của cả nước; thu ngân sách tăng so với năm 2017 và chiếm 51,7% so với tổng thu ngân sách cả nước…

Tuy nhiên, đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh cho rằng, phong trào thi đua nhiều nơi chưa đồng đều, việc nhân rộng các điển hình chưa rộng khắp, công tác truyền thông, tuyên truyền điển hình chưa thường xuyên… Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị năm 2019 phải là năm bứt phá của 5 thành phố, mọi chỉ tiêu phải cao hơn năm trước; tiếp tục là đầu tàu về kinh tế và phát triển kinh tế phải gắn liền với phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch nước cũng lưu ý, phát triển kinh tế phải đi liền với tiến bộ xã hội. Cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trên lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, quan tâm chăm lo tới người có công và giảm nghèo bền vững, từ đó nâng cao chỉ số hạnh phúc. Cần quan tâm hơn nữa tới hiệu lực, hiệu quả quản lý xã hội, đẩy lùi tệ nạn xã hội, phát động thi đua trong mỗi gia đình để mỗi gia đình là thành lũy phòng chống lại các tệ nạn xã hội, phải “vào từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng đề nghị các thành phố cần tập trung giám sát, nhắc nhở, hỗ trợ để những nơi còn yếu trong thi đua phải có chuyển biến; việc tuyên truyền, truyền thông của các điển hình phải tạo sức lan tỏa hơn nữa; tiếp tục tăng cường các hội thảo chuyên đề giữa các thành phố và xây dựng phần mềm quản lý các phong trào thi đua.

Tại hội nghị đã diễn ra lễ ký kết giao ước thi đua giữa 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị cũng đã đồng nhất Thành phố Cần Thơ là cụm trưởng Cụm thi đua, thành phố Hà Nội là cụm phó Cụm thi đua năm 2019.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo