Chủ Nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020

Phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc

Đồng chí Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy phát biểu kết luận hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 31/10, Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4 tổ chức hội nghị chuyên đề “Giải pháp sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trên địa bàn Quận 4”. Đồng chí Trần Thị Thanh Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, đa số cán bộ, công chức, đảng viên Quận 4 thực hiện tốt các quy định, chia sẻ thông tin chính thống, ý thức trách nhiệm cao trong sử dụng mạng xã hội. Nhiều cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã thành lập các trang mạng xã hội (fanpage) riêng để tăng cường tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như nắm bắt thông tin dư luận xã hội trên không gian mạng. Tuy nhiên, vẫn còn trường hợp cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ việc chia sẻ, like các trang thông tin không chính thống, chia sẻ những thông tin có mục đích xấu của các thế lực thù địch; chưa chủ động và thường xuyên trong việc phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thảo luận về các nội dung: việc quán triệt, triển khai thực hiện công văn số 450-CV/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm góp phần lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, quan điểm sai trái tại các cơ quan, đơn vị; quản lý thông tin trên mạng xã hội tại cơ quan, đơn vị, địa phương; giải pháp tăng cường nắm thông tin trên mạng xã hội; nâng cao công tác tuyên truyền trên các trang mạng xã hội của các cơ sở Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 15 phường; trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Trần Thị Thanh Thảo đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 29/NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng”, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Chiến lược an ninh mạng quốc gia”. Bên cạnh đó, các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát, phát huy trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang trong việc đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc, sử dụng mạng xã hội có ý thức trách nhiệm; tăng cường chia sẻ, lan tỏa những tấm gương người tốt, việc tốt, thông tin tích cực. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các đơn vị chủ động nắm bắt diễn biến hoạt động của cán bộ, đảng viên, có biện pháp giáo dục, uốn nắn các trường hợp vi phạm; kịp thời cung cấp những tài liệu, thông tin chính thống để cán bộ, đảng viên có luận cứ, thông tin xác đáng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên không gian mạng…

Mỹ Duyên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo