Thứ Tư, ngày 26 tháng 9 năm 2018

Phát huy nguồn lực con người để phát triển TPHCM

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân trao đổi cùng các đại biểu.

(Thanhuytphcm.vn) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân sau phiên khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND TPHCM khóa IX. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, TPHCM có 10 triệu dân, trong đó có gần 5 triệu lao động, đây là nguồn lực lớn nhất mà TP có sẵn. Do đó, TP phải tìm cách phát huy nguồn lực lớn này để phục vụ phát triển TP.

Kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng

Báo cáo tại kỳ họp, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, kinh tế TP tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm nội địa GRDP tăng 7,86% so với cùng kỳ; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tăng trưởng kinh tế từng bước giảm phụ thuộc vào vốn đầu tư tăng yếu tố khoa học kỹ thuật. Lĩnh vực thương mại tiếp tục phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 12,5% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 10,2%).

Cùng với đó, môi trường đầu tư cải thiện, huy động nguồn lực đầu tư cho phát triển được các thành phần kinh tế quan tâm thực hiện, đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài tiếp tục có kết quả khả quan; số lượng doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong 6 tháng là 21.487 DN và số dự án FDI được cấp mới đều tăng so với cùng kỳ.

Hoạt động chuyển giao công nghệ tiên tiến, kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của DN, hiệu quả hợp tác quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân hợp tác quốc tế trong hoạt động chuyển giao công nghệ…

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thông tin: Trong 2,5 năm vừa qua, về cơ bản kinh tế TP tăng trưởng tốt, giữ vững vị trí đầu tàu cả nước, có mặt tiến bộ. TP giữ vững vị trí đóng góp 22% kinh tế của cả nước; thu ngân sách nhà nước đóng góp khoảng 27% cả nước; đóng góp 48% khách du lịch của cả nước. TP giữ vai trò trung tâm tài chính, tổng số nguồn vốn huy động vào hệ thống ngân hàng, tài chính chiếm 29%. Về kiều hối, TP chiếm khoảng 50% của cả nước, với mỗi năm khoảng 5 tỷ USD. Kinh tế TP phát triển theo chiều sâu tốt hơn. Tuy nhiên, có 3 lĩnh vực còn hạn chế, phải củng cố vị trí của TP, đó là tăng trưởng công nghiệp, xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài.

Về 7 chương trình đột phá của TP, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá có chương trình triển vọng hoàn thành cao, có chương trình có nguy cơ không hoàn thành, có chương trình nguy cơ lớn không hoàn thành. Riêng với Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của TP, vừa qua TP triển khai nhiều biện pháp, nổi bật là xây dựng đô thị thông minh. Đây là giải pháp tổng hợp để nâng cao chất lượng tăng trưởng, môi trường cạnh tranh. Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo với việc hình thành nhiều trung tâm, giải pháp có tham khảo kinh nghiệm thế giới. Về lâu dài, để TP có một trung tâm hạt nhân thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 lan tỏa ra TP và cả vùng, TP đã khởi động việc quy hoạch Khu Đô thị sáng tạo phía Đông TP gồm 3 quận là 2, 9, Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho hay: Vừa qua, TP đã sơ kết báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội cho thấy rằng, nguồn lực đất đai của TP dành cho công nghiệp, dịch vụ, đô thị chưa tương xứng; trong khi nguồn lực đất đai TP còn lớn nhưng khai thác chưa hiệu quả và TP kiến nghị giảm tỷ lệ đất cho nông nghiệp, tăng đất cho công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Vừa qua, Thủ tướng đã cho TP chuyển 26.000 ha đất nông nghiệp thành đất công nghiệp, dịch vụ, đô thị. Đây là sự chuyển đổi tạo môi trường, cơ chế, nguồn lực phát triển rất quan trọng của TP.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế TP

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến cho hay: TP tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; hỗ trợ các DN khởi nghiệp sáng tạo; nghiên cứu, hình thành cơ chế, chính sách hỗ trợ các DN khởi nghiệp ở giai đoạn hoàn thiện sản phẩm và tìm kiếm thị trường hoạt động ở nước ngoài và ngược lại.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý thu, đôn đốc thu, chống thất thu ngân sách nhà nước và không để phát sinh thêm nợ mới. Đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư vào TP, trong đó tập trung thu hút các nhà đầu tư có quy mô lớn; nghiên cứu phân tích thuận lợi và khó khăn, cụ thể hóa những chính sách hỗ trợ, ưu đãi của TP đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước khi thực hiện các hiệp định thương mại đã ký kết; ưu tiên xúc tiến mời gọi đầu tư vào các dự án thuộc 7 chương trình đột phá, 4 ngành công nghiệp trọng yếu, 9 lĩnh vực dịch vụ ưu tiên của TP. Mặt khác, tập trung công tác đổi mới và sắp xếp DN nhà nước. TP tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch trên địa bàn TP. Tiếp tục triển khai kế hoạch Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh; nghiên cứu xây dựng Đề án thành lập Khu đô thị sáng tạo phía Đông TP. Ttiếp tục triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp công nghệ cao, gắn nông nghiệp với DN và nông dân; thu hút các DN đầu tư vào nông nghiệp,…

Đề cập về giải pháp phát triển TP thời gian tới, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phân tích: Về nguồn lực để phát triển TP hiện nay đó là con người. Vì TP có 10 triệu dân, trong đó có gần 5 triệu lao động, đây là nguồn lực lớn nhất mà TP có sẵn. Do đó, TP tìm cách phát huy nguồn lực lớn này để phát huy 5 triệu người lao động thành 5 triệu người sáng tạo phục vụ phát triển TP.

“Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP xác định, để tạo đột phá cho phát triển TP thì phải có đột phá và phát huy con người sáng tạo phát triển TP. Trên tinh thần mỗi một đơn vị, mỗi một chi bộ, mỗi đảng viên cần thảo luận xác định rõ ở đơn vị mình nếu việc gì vừa qua làm tốt thì tiếp tục, nếu việc gì cần phải thay đổi thì phải dứt khoát thay đổi” - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Về thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho hay: Vừa qua, TP quyết liệt triển khai các nội dung mà Nghị quyết 54 cho phép; đồng thời TP cũng đang xem xét thực hiện 2 chuyên đề. Thứ nhất là chuyên đề về quy trình, cách thực hiện việc đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư nhằm triển khai nhanh hơn, hiệu quả, vì đây là một khâu cản trở rất nhiều lĩnh vực. Hiện UBND TP đang đặt định hướng và sẽ có cuộc trao đổi chuyên đề đề xuất quy trình và cơ chế làm công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư tốt hơn, nếu chỗ nào khác luật hiện hành, TP xin thêm cơ chế đặc thù ngoài 5 nội dung mà Nghị quyết 54 cho phép. Thứ hai, chuyên đề huy động khoa học công nghệ thực sự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo kết nối giữa khoa học, DN, nhà nước.

Ngoài ra, đẩy mạnh xã hội hóa để thu hút vốn đầu tư; tái cơ cấu ngân sách cho các dự án, ưu tiên dồn vốn cho các dự án kết thúc vào năm 2020; có kế hoạch chuyển đổi 26.000 ha đất đã được Thủ tướng cho phép chuyển đổi để biến thành giá trị nguồn lực cho TP.

Đình Lý - Long Hồ

tin khác

Thông báo

Tin vắn ngày 26/9/2018

* Sáng 26/9, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh TPHCM khai giảng khóa 6 lớp bồi dưỡng kiến thức QP - AN cho gần 200 học viên đối tượng là cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư ở 24 quận, huyện. Trong thời gian học tập, học viên  nghiên cứu một số chuyên đề như: Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia; nội dung cơ bản của Luật tín ngưỡng tôn giáo; kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng- an ninh;… (Đỗ Linh)

* Ngày 26/9, Thanh tra Sở Giao thông vận tải TPHCM cho biết: Trong 9 tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý tổng cộng 1.551 vụ vi phạm về chở hàng quá tải trọng cho phép, với tổng số tiền xử phạt là 25,170 tỷ đồng. Đồng thời, phát hiện và lập biên bản vi phạm 1.429 vụ vi phạm về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách với số tiền xử phạt là 1,9 tỷ đồng. (Đình Lý)

* Ngày 26/9, Bộ Chỉ huy BĐBP TPHCM phối hợp với Hội LHPN Việt Nam TP tiến hành bàn giao 3 "Mái ấm tình thương" cho 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, gồm: bà Đặng Thị Phụng, ngụ ở ấp 1, xã Khánh Tiến; Trung úy Danh Phi Lil, nhân viên Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm và Trung úy Danh Duy Tân, nhân viên Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Năm Căn, BĐBP tỉnh Cà Mau. Mỗi căn nhà được xây dựng với tổng kinh phí trên 120 triệu đồng, trong đó Bộ Chỉ huy BĐBP TP và Hội LHPN Việt Nam TPHCM hỗ trợ 60 triệu đồng/căn. Nguồn kinh phí xây dựng do hai đơn vị vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn TPHCM tài trợ. (Nguyễn Đức Thắng)

* Ngày 25/9, Trung tâm bồi dưỡng chính trị Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phối hợp tổ chức khai giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 31, 32 năm 2018 cho 209 học viên là cán bộ, đảng viên, giảng viên, viên chức Đại học Y dược TPHCM. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm đã mở 5 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho cán bộ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài khối, góp phần thực tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý. (Nguyên Bình)

* Sở Giao thông Vận tải TPHCM cho biết: Từ nay đến ngày 30/12/2018, TP sẽ hạn chế phương tiện giao thông thủy lưu thông trên tuyến sông Sài Gòn nhằm phục vụ thi công xây dựng công trình duy tu, sửa chữa kè Khu dân cư Bình An thuộc phường Bình An, Quận 2. Các phương tiện thủy khi lưu thông đến khu vực thi công công trình tuyệt đối tuân thủ theo quy tắc của các báo hiệu đường thủy nội địa tại hiện trường. (Đình Lý)

 * Chiều 25/9, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và an ninh (Đại học Quốc gia TPHCM) đã sơ kết công tác giáo dục quốc phòng – an ninh (QP – AN) cho sinh viên từ năm 2015 đến nay. Theo báo cáo, mỗi năm Trung tâm tổ chức giáo dục QP – AN cho 35.000 sinh viên của 16 trường đại học, 4 trường cao đẳng trong khu vực. Ngoài ra, Trung tâm còn liên kết tổ chức giáo dục truyền thống cho sinh viên tại nhiều địa danh lịch sử như: Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi, Vùng 2 Hải quân (Huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), Trung đoàn 152 (Đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc, Kiên Giang), Sư đoàn 5, Quân khu 7 (Châu Thành, Tây Ninh)... (Hữu Mạo)

Tin vắn ngày 25/9/2018

* Sáng 25/9, UBND Quận 1 tổ chức hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2018. Tham gia hội thi có 10 đội với 30 thí sinh là hòa giải viên cơ sở đến từ UBND 10 phường, tranh tài ở 3 phần thi: Giới thiệu, kiến thức và tiểu phẩm. Kết quả, giải Nhất thuộc về đội UBND phường Cô Giang, giải Nhì thuộc về đội UBND phường Tân Định, giải Ba thuộc về đội UBND phường Nguyễn Thái Bình. (Ngọc Tiến)

* Sáng 25/9, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bình Chánh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái cho hơn 400 bí thư các chi, đảng bộ cơ sở, báo cáo viên huyện, cán bộ phụ trách Tuyên giáo các chi, đảng bộ cơ sở,... Tại hội nghị tập huấn, đại biểu đã được cung cấp thông tin về tình hình chống phá của các thế lực thù địch trên Internet và các giải pháp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái; kỹ năng phòng, chống thông tin xấu, độc trên mạng Internet… (Thanh Bình)

* Mùa trung thu 2018, Thành đoàn TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức chương trình “Vầng trăng yêu thương” tặng quà, tổ chức sân chơi, giao lưu văn nghệ cho hơn 1.500 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt đang được nuôi dạy tại: Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Tam Bình, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Linh Xuân, Làng Thiếu niên Thủ Đức (quận Thủ Đức), Trung tâm giáo dục dạy nghề thiếu niên TP, Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Làng trẻ SOS Gò Vấp (quận Gò Vấp), Trung tâm bảo trợ trẻ tàn tật, mồ côi Thị Nghè (quận Bình Thạnh). (Ng.Tuyết)

* UBND TPHCM vừa yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM chỉ đạo các Ngân hàng thương mại tăng cường công tác an toàn kho quỹ, các hoạt động giao dịch, vận chuyển, bảo quản tiền mặt, ngoại tệ, các hoạt động quản lý máy ATM…; nâng cao tinh thần cảnh giác chủ động đối phó và phòng ngừa kẻ gian, đặc biệt vào thời điểm lượng tiền mặt giao dịch và khách hàng tăng cao. Công an TP có phương án xử lý tình huống khi xảy ra sự cố, hỗ trợ đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng. (Đình Lý)

* Từ 22 đến 25/9, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tổ chức hội thi bắn đạn thật cho Lực lượng phòng không lục quân, phòng không nhân dân các đơn vị, địa phương trong quân khu. Trong thời gian hội thi, vận động viên tham gia tranh tài các nội dung như: Trung đội súng máy phòng không 12,7mm thực hành cơ động chiếm lĩnh trận địa; thực hành bắn đạn thật các loại mục tiêu trên không bài 3a, bắn mục tiêu bóng neo cố định,… Kết quả, giải Nhất toàn đoàn thuộc về Trung đội phòng không LLVT TPHCM. (Đỗ Linh).