Thứ Ba, ngày 26 tháng 5 năm 2020

Phân công công tác Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016-2021

Các đồng chí Thường trực UBND TPHCM nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Trong ảnh: Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong thứ 2 từ phải qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm thứ nhất từ phải qua, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu thứ 2 từ trái qua và Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan thứ nhất từ trái qua).

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định 2479/QĐ-UBND ngày 11/6/2019 về việc điều chỉnh phân công công tác Thường trực UBND TP nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động của UBND TP; lãnh đạo các thành viên UBND TP, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) thuộc UBND TP, Chủ tịch UBND quận - huyện.

Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và 5 năm; dự toán ngân sách Nhà nước hàng năm và dài hạn của TP; công tác tổ chức bộ máy - cán bộ; thi đua khen thưởng; an ninh, nội chính; kế hoạch và đầu tư; thanh tra; xây dựng đô thị thông minh; đô thị sáng tạo; xét duyệt tất cả các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP; giải quyết những trường hợp khiếu nại, tố cáo, kết luận thanh tra…

Cùng với đó, trực tiếp chỉ đạo các chương trình, công trình, đề án: Chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP đáp ứng yêu cầu hội nhập; chương trình cải cách hành chính; chương trình phòng, chống tham nhũng; công trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh; Đề án quy hoạch phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP; các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh. Trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố; Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh; Trưởng Ban Chỉ đạo dự án đầu tư, xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách công tác đối ngoại. Đồng thời, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công nghiệp; công nghiệp hỗ trợ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực kinh tế tư nhân, đăng ký kinh doanh, quản lý DN sau đăng ký; kinh tế tập thể; công tác sắp xếp, đổi mới DN nhà nước; nông nghiệp và phát triển nông thôn; thủy lợi, phòng, chống lụt bão; quan hệ hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước…

Cùng với đó, trực tiếp chỉ đạo chương trình đổi mới và sắp xếp DN Nhà nước; chương trình xây dựng nông thôn mới; đề án xây dựng khu công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao; chương trình giống cây, giống con chất lượng cao; công trình Khu Công nghệ cao, Khu Nông nghiệp công nghệ cao…

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến. Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến.

Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách công tác cải cách hành chính, kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Đồng thời, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách; ngân hàng; thuế; quản lý công sản; thương mại, dịch vụ; du lịch; những vấn đề chung về trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản; xét duyệt các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực và đơn vị phụ trách…

Cùng với đó, trực tiếp chỉ đạo các đề án, chương trình, công trình: Chương trình cải cách hành chính; chương trình thực hành tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; chương trình người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu; chương trình phát triển bán buôn, bán lẻ; chương trình kích cầu đầu tư; đề án phát triển TPHCM thành trung tâm tài chính quốc tế…

Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị; xây dựng; quản lý đất đai - tài nguyên và môi trường; giao thông, vận tải; cấp, thoát nước; quản lý nhà… Đồng thời, giúp Chủ tịch UBND TP theo dõi Đề án quy hoạch phát triển Khu đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP; Công trình xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cùng với đó, trực tiếp chỉ đạo chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị; chương trình giảm ngập nước; chương trình giảm ô nhiễm môi trường; chương trình nhà ở; chương trình thực hiện kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu; chương trình nước sạch cho sinh hoạt của nhân dân nội thành và ngoại thành; chương trình đầu tư xây dựng Khu Đô thị cảng Hiệp Phước; chương trình xây dựng Khu đô thị Tây Bắc…

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu giúp Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực an ninh, nội chính; công tác thanh tra. Đồng thời, trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; phòng cháy và chữa cháy; cứu hộ, cứu nạn; xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quan hệ lao động hài hòa trong các DN…

Đình Lý


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo