Thứ Tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021

Phân công cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, kinh nghiệm, nắm vững về nghiệp vụ kiểm tra

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 11 Huỳnh Kim Tuấn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Nam)

(Thanhuytphcm.vn) - Với vai trò là cơ quan, tham mưu, giúp cho cấp ủy cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo Quy định của Điều lệ Đảng, thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 11 luôn ý thức được nhiệm vụ của mình, luôn chủ động trong công tác kiểm tra giám sát, nhất là việc thực hiện theo Điều 32, Điều lệ Đảng. Trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 11 đã tập trung triển khai Chương trình, Kế hoạch, tổ chức thực hiện và đạt một số kết quả nhất định.

Công tác kiểm tra phải đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ

Cụ thể, Ủy ban kiểm tra Quận ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát gắn với thực nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận, các chương trình trọng điểm; tổ chức quán triệt các văn bản mới về công tác kiểm tra, giám sát do Trung ương và Thành ủy ban hành đến cấp ủy các cơ sở đảng... Qua đó Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Quận ủy kiểm tra 8 tổ chức Đảng (vượt 4 tổ chức) và 7 đảng viên (vượt 3 đảng viên); giám sát 5 tổ chức Đảng (vượt 1 tổ chức) và 5 đảng viên (vượt 1 đảng viên)… Qua kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên đều có quan tâm tổ chức thực hiện, không có vi phạm. 

Đối với nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, đơn thư phản ánh có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên trong năm qua được thực hiện đảm bảo theo quy định. Ủy ban Kiểm tra đã tiếp nhận 11 đơn, hầu hết là nặc danh, mạo danh (trong đó có 5 đơn có nội dung, địa chỉ cụ thể, có cơ sở để thẩm tra, xác minh, 1 đơn tố cáo). Đây là một trong những kênh thông tin giúp cho ủy ban Kiểm tra Quận ủy nắm bắt tình hình cơ sở đảng và đảng viên trong toàn Đảng bộ Quận, làm cơ sở để xem xét đưa vào kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm nhằm thẩm tra, xác minh làm rõ, xác định có vi phạm hay không và có biện pháp chấn chỉnh, xem xét xử lý sau khi có kết luận về kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Khi xác định dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy trao đổi, thống nhất trong Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, nắm bắt và đánh giá tình hình, dự kiến kế hoạch kiểm tra dấu hiệu vi phạm, trong đó xác định đối tượng kiểm tra, nội dung kiểm tra, mốc thời gian kiểm tra. Điều quan trọng nhất là việc phân công trong Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quận ủy làm trưởng đoàn kiểm tra phải nắm vững quy định của Đảng, lĩnh vực sẽ tiến hành kiểm tra, đồng thời cơ cấu các thành viên tham gia phải đảm bảo về chuyên môn, nghiệp vụ, trong đó có mời lãnh đạo hoặc chuyên viên có kinh nghiệm của các phòng ban chuyên môn quận cùng tham gia vào đoàn kiểm tra.

Việc tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên được tiến hành chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, thẩm tra, xác minh làm rõ và kết luận những sai phạm của tổ chức đảng và đảng viên và yêu cầu tổ chức đảng và các cá nhân tập trung chấn chỉnh, khắc phục những sai phạm, thiếu sót, và rút kinh nghiệm trong thời gian tới. Việc tổ chức kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét xử lý đối với tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, qua đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

Kết quả, trong năm 2019, qua kiểm tra, kết luận có 4 đảng viên vi phạm chiếm 100% số đảng viên được kiểm tra, phải xem xét xử lý kỷ luật 3 đảng viên (Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đề xuất Ban Chấp hành Đảng bộ quận xem xét kỷ luật 1 đồng chí Quận ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy xem xét kỷ luật 2 đảng viên), 1 đảng viên vi phạm nhưng chưa đến mức kỷ luật phải tiến hành kiểm điểm phê bình rút kinh nghiệm. Nội dung kiểm tra: việc kê khai tài sản, tăng thu nhập; việc thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học; lãnh đạo, quản lý việc thu, nộp nguồn thu từ thuế đất phi nông nghiệp…

Ngoài ra, đã ban hành 3 quyết định kiểm tra 3 tổ chức đảng (chỉ tiêu 1 tổ chức đảng) khi có dấu hiệu vi phạm (trong đó có 1 tổ chức đảng cách 1 cấp). Qua kiểm tra có 3 tập thể có vi phạm nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy đề nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm 3 tập thể. 

Kiểm tra phải phân tích, nhận định, đánh giá tình hình

Việc thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên là một trong những chỉ tiêu khó thực hiện được để ra trong thang điểm thi đua của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu cho cấp ủy cùng với sự nỗ lực của tập thể Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 11 đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ của mình. Qua kết quả thực hiện công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 11 rút ra một số kinh nghiệm như: Khi tiếp nhận thông tin, phản ánh, đơn thư có nội dung liên quan đến tổ chức Đảng và đảng viên; Ủy ban Kiểm tra phải phân tích, nhận định, đánh giá tình hình, nắm bắt thêm thông tin và xem xét dấu hiệu vi phạm, từ đó đưa ra quyết định tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm hay không.

Trong quá trình tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng và đảng viên, Ủy ban Kiểm tra phải biết tranh thủ sự ủng hộ của Thường trực cấp ủy, nhất là các trường hợp là cấp ủy viên cùng cấp có sai phạm. Cạnh đó, cần phân công cán bộ kiểm tra có bản lĩnh, kinh nghiệm, nắm vững về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, đồng thời mời cán bộ của các cơ quan chuyên môn tham gia vào Tổ kiểm tra dấu hiệu vi phạm nhằm giúp cho tổ kiểm tra vừa nắm chắc về nguyên tắc kiểm tra của Đảng vừa nắm vững về lĩnh vực chuyên môn mà nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm đang thực hiện.

Đồng thời, để kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm đạt kết quả tốt, nhất là các cá nhân có chức vụ thì cần phải chú ý làm tốt công tác vận động tổ chức đảng nơi có đảng viên được kiểm tra dấu hiệu vi phạm. Qua đó phát huy tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình trong tổ chức đảng và đảng viên của tổ chức đó, tạo sự thống nhất trong nội dung, phương pháp, cách làm trên cơ sở nguyên tắc của Đảng và các kết quả thẩm tra, xác minh nội dung kiểm tra dấu hiệu vi phạm.

Ngoài ra, việc tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm phải tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, đảm bao theo quy trình đã được Ban Thường vụ Quận ủy ban hành, các kết luận của Ủy ban Kiểm tra phải trung thực, khách quan, công tâm trên cơ sở kết quả báo cáo thẩm tra, xác minh của tổ kiểm tra, xác định có hạn chế, khuyết điểm hay có sai phạm, đánh giá mức độ sai phạm như thế nào từ đó đề xuất biện pháp xử lý, chấn chỉnh cho phù hợp vừa đảm bảo tính giáo dục, vừa đảm bảo tính nghiêm minh trong xem xét xử lý cán bộ.

Quận ủy Quận 11


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo