Thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 năm 2020

Phải tạo được sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 15/5, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị góp ý dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham gia của Ban Chủ nhiệm các Hội đồng Tư vấn Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các chuyên gia, nhà khoa học,…

Tại hội nghị, từ những kinh nghiệm trong việc tư vấn và tham gia triển khai các chương trình hành động của Mặt trận, các thành viên Hội đồng Tư vấn, các chuyên gia, nhà khoa học đã đưa ra những ý kiến tâm huyết góp ý vào tiêu đề báo cáo chính trị, chủ đề Đại hội, bố cục báo cáo chính trị và chương trình hành động của Mặt trận trong nhiệm kỳ 2019-2024, từ đó góp phần củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Theo GS.TS Nguyễn Ngọc Minh - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024 phải tạo được những cái mới, phải nắm bắt được các xu thế, tình hình mới ở trong và ngoài nước. Ngay trong tình hình nội tại của đất nước hiện nay, văn kiện cần nhấn mạnh về vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong giai đoạn mới, quan trọng nhất là tạo được sinh lực mới cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để làm được điều này, GS.TS Nguyễn Ngọc Minh cho rằng, cần có tiếng nói và cách tiếp cận mới đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các đơn vị, tổ chức đặc thù, các cá nhân tiêu biểu nhằm góp phần giải quyết những vấn đề phức tạp liên quan trực tiếp đến đời sống người dân và những vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển. Bên cạnh đó, MTTQ phải thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa Đảng với nhân dân và tham gia thực hiện tốt những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, tạo sự đồng thuận giữa Đảng và nhân dân thông qua việc quan tâm, lắng nghe, phản ánh tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Điều đó nhằm góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, ổn định chính trị, tham gia giải quyết những vấn đề xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải ở cấp cơ sở, tập hợp đoàn kết các tầng lớp nhân dân, tạo nên động lực tăng trưởng, phát triển kinh tế của đất nước.

GS.TS Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật đề nghị, báo cáo chính trị cần nhấn mạnh tới sự thay đổi của đất nước trong giai đoạn hiện nay, phải làm rõ được sự thay đổi của nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ngày càng sâu sắc hơn, toàn diện hơn, việc xây dựng nhà nước pháp quyền đã phát triển theo hướng mới, trình độ dân trí và dân chủ đại diện đã phát huy rõ hơn so với trước đây.

Đồng quan điểm, GS.TS Nguyễn Đăng Dung, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật cho rằng, văn kiện Đại hội phải thể hiện sự thay đổi trong nhiệm kỳ mới, phải tạo được nền tảng và chỗ đứng mới trong công tác Mặt trận, từ đó khẳng định vị thế của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay. “Với tư cách là người trong cuộc, Mặt trận phải thể hiện vai trò tập hợp được lực lượng tinh hoa của dân tộc, phải thể hiện tiếng nói phản biện của Mặt trận đối với các “quyết sách” của Quốc hội và phải khẳng định được Mặt trận là địa chỉ luôn được nhân dân tin tưởng tìm tới”, GS.TS Nguyễn Đăng Dung nhấn mạnh.

Theo GS.TS Trần Đình Thiên, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về kinh tế, việc nhân dân mong đợi hiện nay chính là việc đánh giá về lòng tin và cách giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc xã hội trong giai đoạn hiện nay, chính vì vậy, Mặt trận phải đưa ra tiếng nói phản biện, tiếng nói đối với những vụ việc tham nhũng nổi cộm đang diễn ra, phải đánh giá được phản ứng của xã hội đối với các vấn đề liên quan tới giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội…

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, văn kiện cần có những phân tích rõ hơn những vấn đề đang đặt ra với công tác Mặt trận trong công tác dân tộc, tôn giáo.

Trung Kiên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo