Thứ Hai, ngày 17 tháng 2 năm 2020

Phải "nghĩ lớn, làm cụ thể” trước tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4

Tiến sĩ Võ Trí Thành phát biểu tại hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 30/10, Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM phối hợp cùng Sở Lao động, Thương bình và Xã hội TPHCM tổ chức hội thảo khoa học “Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và kinh tế số đến nguồn nhận lực, cách thức vận hành và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố”.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là xu thế lớn trên phạm vi toàn cầu, mở ra nhiều cơ hội đồng thời cũng đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi quốc gia, tổ chức, cá nhân; đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo đã và đang được xem là các nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển của thành phố và ngày càng trở nên quan trọng hơn trong tầm nhìn dài hạn về triển vọng phát triển.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Trình, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TPHCM, những năm gần đây, TPHCM đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới trên nhiều phương diện. Các đơn vị, sở, ngành thành phố đẩy mạnh nghiên cứu về triển vọng ứng dụng công nghệ mới, ảnh hưởng của công nghệ đến đời sống kinh tế, xã hội; xu hướng số hoá nền kinh tế; tận dụng cơ hội để vượt qua thách thức của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ở góc nhìn về nguồn nhân lực phát triển trong cuộc cách mạng lần thứ 4, chuyển đổi số và Việt Nam, Tiến sĩ Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh cho rằng, để “bắt kịp và tiến cùng thời đại”, Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng cần tập trung xây dựng khung khổ pháp lý, quy chế điều tiết; phát triển nguồn nhân lực; hoàn thiện kết cấu hạ tầng, thúc đẩy sáng tạo. Với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số, nguồn lực, nguyên lý vận hành, phương thức sản xuất đang có thay đổi về chất; chuyển đổi số là yêu cầu tự thân của cả nền kinh tế và doanh nghiệp. Tiến sĩ Võ Trí Thành cũng khuyến nghị các sở ngành và doanh nghiệp thành phố cần phải "nghĩ lớn, làm cụ thể”, quyết liệt từ việc nhỏ, có tính lan tỏa cao; gắn bó chuyển đổi số với chiến lược phát triển doanh nghiệp, nhất là người lãnh đạo phải đi tiên phong trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và chuyển đổi số. 

Các đại biểu tham gia trao đổi thảo luận tại hội thảo. Các đại biểu tham gia trao đổi thảo luận tại hội thảo.

Nhiều ý kiến tại hội thảo cũng nhìn nhận giải pháp cho chiến lược quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là phải hoàn thiện thể chế nền kinh tế và cải cách thủ tục hành chính, xây dựng thể chế cho các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới; phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu; tăng cường đầu tư cho an toàn, an ninh mạng trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội và kinh tế. Đặc biệt, công tác phát triển nguồn nhân lực, cần chú trọng mở rộng quan hệ đối tác, nâng cao chất lượng đào tạo đại học chuyên ngành, tập trung xây dựng các trung tâm đào tạo nghề phục vụ cách mạng công nghiệp lần thứ 4; hỗ trợ đào tạo kỹ năng cho chuyển đổi công việc; đổi mới giáo dục phổ thông để chuẩn bị nguồn nhân lực cho tương lai…

Tại hội thảo, các đại biểu cũng đã thảo luận và làm rõ nhiều vấn đề liên quan như: Thị trường lao động TPHCM - tác động công nghiệp lần thứ 4, những khía cạnh về ảnh hưởng cách mạng công nghiệp lần thứ 4; cơ hội của ngành công nghiệp phần mềm Việt Nam từ cách mạng công nghiệp lần thứ 4; TPHCM chủ động trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và kinh tế số đến nguồn nhân lực, cách thức vận hành…

Trần Hoàng


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo