Thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2020

Ông Phạm Quang Bửu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 9 nhiệm kỳ 2019-2024

Ủy viên Ủy ban MTTQ quận nhiệm kỳ mới ra mắt tại Đại hội

(Thanhuytphcm.vn) – Trong hai ngày 6 và 7/6, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc (MTTQ) Việt Nam Quận 9 đã tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội đã đề ra phương hướng nhiệm kỳ 2019-2024 với mục tiêu: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ, hợp tác, đồng thuận, phát huy sáng tạo, kế thừa đổi mới, xây dựng Quận 9 ngày càng văn minh, phát triển”.

Đại hội đã hiệp thương  60 Ủy viên tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 -2024. Tại hội nghị lần thứ nhất, Đại hội đã hiệp thương Ban Thường trực có 5 vị với các chức danh như: Ông Phạm Quang Bửu, Chủ tịch; ông Trương Văn Trung, Phó Chủ tịch; bà Lê Thị Bấc, Phó Chủ tịch; bà Lê Thị Phước, Phó Chủ tịch; ông Trần Hữu Thắng, Ủy viên Thường trực. Đại biểu dự Đại hội MTTQ thành phố nhiệm kỳ 2019-2024 có 9 vị trong đó có 1 đại biểu chỉ định, 2 đại biểu dự khuyết.

Lâm Đức Nhiều

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo