Thứ Năm, ngày 27 tháng 2 năm 2020

Nội dung quan trọng của Hội nghị 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Từ 16-18/5, Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.
Tại Hội nghị này, Trung ương sẽ bàn thảo về Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.
Theo TTXVN

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo