Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022

Những bài học quý giá trong tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thương binh, liệt sĩ

Bác Hồ dâng hương, đặt vòng hoa ở tượng đài liệt sĩ tại Hà Nội (31/12/1954). Ảnh tư liệu

(Thanhuytphcm.vn) - 74 năm đã trôi qua kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị lấy một ngày trong năm làm “Ngày Thương binh, liệt sĩ”, ngày 27/7/1947 được chọn để Nhân dân ta có dịp tỏ lòng hiếu nghĩa, biết ơn đối với thương binh, liệt sĩ và những người có công với đất nước. Từ đó đến nay, Ngày Thương binh – Liệt sĩ đã trở thành một ngày có ý nghĩa thiêng liêng, trọng đại của dân tộc,…

Chủ tịch Hồ Chí Minh là hiện thân, tấm gương sáng của tư tưởng nhân văn đối với thương binh và gia đình liệt sĩ. Người luôn dành tình yêu thương, sự quan tâm, chăm sóc đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Điều đó luôn được thể hiện trong những lời nói, bài viết của Người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: “Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ đã làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Nhân dân ta đời đời ghi nhớ công ơn các liệt sĩ”[1]. Họ lên đường tòng quân khi tuổi thanh xuân còn đang phơi phới, chiến đấu vì lý tưởng cao đẹp là giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chiến tranh kết thúc, có những người đã được trở về với gia đình, nhưng cũng không ít người vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường. Trong số những người trở về ấy có rất nhiều người thân thể không còn nguyên vẹn, một phần cơ thể của họ đã bị cuộc chiến khốc liệt cướp đi. Sự hy sinh của họ rất đáng cho đời sau ghi ơn, khắc cốt.

Nội dung tư tưởng, những tình cảm thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho thương binh và gia đình liệt sĩ được thể hiện một cách nhất quán, cụ thể, thiết thực và xuyên suốt trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Người.

Thứ nhất, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác thương binh, liệt sĩ là hình thức xây dựng “tượng đài kỷ niệm” trong lòng Nhân dân để các thế hệ kế tiếp ghi nhớ công ơn, chiến công của những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì cuộc sống hạnh phúc và bình yên của Nhân dân. Tư tưởng này được thể hiện rõ trong những lần Người gửi thư nhân dịp ngày 27/7. Trong lá thư đầu tiên, Người đã nhấn mạnh đến mục đích cao cả này với những lời xúc động: “Đang khi Tổ quốc lâm nguy, giang sơn, sự nghiệp, mồ mả, đền chùa, nhà thờ của tổ tiên ta bị uy hiếp, cha mẹ, anh em, vợ con, thân thích, họ hàng ta bị đe dọa. Của cải, ruộng nương, nhà cửa, ao vườn, làng mạc ta bị nguy ngập. Ai là người xung phong trước hết để chống cự quân thù, để giữ gìn đất nước cho chúng ta. Đó là những chiến sĩ mà nay một số thành ra thương binh.

Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào. Vì lợi ích của Tổ quốc, của đồng bào, mà các đồng chí chịu ốm yếu, què quặt. Vì vậy Tổ quốc, đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy”[2].

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá chính xác ý nghĩa và giá trị sự hy sinh vì độc lập, tự do của các chiến sĩ. Người nâng công tác thương binh, liệt sĩ lên ngang tầm hoạt động văn hóa, như là một sự kế thừa, ở quy mô toàn xã hội, kế thừa và phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây của dân tộc Việt Nam.

Thứ hai, chủ nghĩa nhân văn là đặc điểm nổi bật trong tư tưởng của Người về thương binh, liệt sĩ. Điểm cốt lõi của chủ nghĩa này là lòng thương người. Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, lòng thương người phát triển với mức độ cao; nó đồng nghĩa với việc thực hiện các quyền cơ bản về sự phát triển toàn diện của con người. Từ lòng yêu thương những người nghèo khổ ở quê hương đến yêu thương tất cả Nhân dân lao động trên thế giới, kính trọng những người dũng cảm hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Từ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi đến nhận thức rằng sự hy sinh của họ làm cho Tổ quốc sống lại, lòng can đảm của họ là bất diệt.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và Điều dưỡng Người có công tỉnh Hà Nam, ngày 23/7/2021. (Ảnh: TTXVN) Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và Điều dưỡng Người có công tỉnh Hà Nam, ngày 23/7/2021. (Ảnh: TTXVN)

Lòng thương người của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện ở sự đồng cảm với những gia đình bị mất con, em vì hy sinh cho Tổ quốc, song rất tự hào vì được “Tổ quốc ghi công”. Thật vô cùng xúc động và cảm kích khi đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi bác sĩ Vũ Đình Tụng, khi được tin con trai ông hy sinh: “Ngài biết rằng tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột. Nhưng cháu và anh em thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi; vật chất họ mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn luôn sống với non sông Việt Nam”[3].

Ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta nhận thấy rằng, Người đã làm cho sự hy sinh của các liệt sĩ, thương binh, gia đình có công cách mạng càng thêm cao đẹp hơn bằng cách gắn sự tổn thất này vào ý thức của những người còn sống. Người căn dặn thế hệ hiện tại và mai sau luôn có nghĩa vụ, trách nhiệm đối với những người đã hy sinh, những mất mát của những người đã chiến đấu và gia đình họ.

Chính vì thế, theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp đỡ thương binh không mang ý nghĩa nhất thời, về lâu dài, cơ bản và quyết định là tạo mọi điều kiện cho họ có khả năng hòa nhập tự nhiên, thích nghi với đời sống cộng đồng, có công cụ để hoạt động phù hợp với khả năng từng đối tượng, bảo đảm cuộc sống cho họ và gia đình. Ngoài những nghĩa cử của bản thân, đối với thương binh, liệt sĩ, Người cũng nhấn mạnh: Để phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trở thành một phong trào có sức lan tỏa sâu rộng trong thực tiễn, có hiệu quả và thiết thực, toàn Đảng, toàn dân phải vinh danh, ghi nhận công lao to lớn của thương binh, liệt sĩ và làm tốt hơn nữa công tác “Đền ơn đáp nghĩa”.

Thứ ba, trong quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác thương binh, liệt sĩ là một loại chính sách xã hội đặc biệt, thu hút sự tham gia của mọi đối tượng dân cư, mọi ngành, mọi giới; không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ mà còn là tình cảm, lương tri sống ở đời và làm người, nói lên bản chất ưu việt của chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa, nét đẹp văn hóa ứng xử, đạo lý sống của người Việt Nam. Trong các lực lượng xã hội tham gia làm công tác thương binh, liệt sĩ, Đảng Cộng sản Việt Nam phải là người khởi xướng, lãnh đạo thông qua hệ thống các chủ trương, đường lối và chính sách.

Kế thừa những bài học quý giá của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ, Đảng và Chính phủ đã vận dụng, phát huy và cụ thể hóa nó bằng những hành động thiết thực với nhiều chương trình, chính sách giúp đỡ thương binh và gia đình liệt sĩ. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII mới đây, Đảng ta tiếp tục khẳng định: “Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; bảo đảm chế độ ưu đãi người và gia đình người có công phù hợp với xu hướng tăng trưởng kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội”[4]. Hàng năm, cứ vào dịp 27/7, Chủ tịch nước đều gửi thư thăm hỏi các thương binh, gia đình liệt sĩ và những người có công với đất nước; hệ thống chính trị từ trung ương tới cơ sở có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tri ơn các thương binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng.

Trong suốt 74 năm qua, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” và lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến các đối tượng thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ. Các chính sách ưu đãi đối với thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng luôn được Đảng và Nhà nước ban hành, bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện để phù hợp thực tiễn.

Các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” ngày càng đi vào chiều sâu có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Các phong trào xây dựng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc con liệt sĩ, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, tu sửa, nâng cấp các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sĩ,… ngày càng thu hút sự tham gia của toàn xã hội, điều đó đều bắt nguồn từ tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trịnh Toàn – Hồ Đạt

---------

[1]. Hồ Chí Minh: Toàn tập (2011), Tập 12, Chính trị Quốc gia, Hà Nội, trang 401.

[2]. Hồ Chí Minh: Toàn tập (2011), Tập 5, Chính trị Quốc gia, Hà Nội, trang 466-467.

[3]. Hồ Chí Minh: Toàn tập (2011), Tập 5, Chính trị Quốc gia, Hà Nội, trang 49.

[4]. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (2021).

 


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo