Thứ Năm, ngày 22 tháng 10 năm 2020

Nhiều vướng mắc trong thực hiện Dự án 513 và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai Dự án 513 của Bộ Nội vụ

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 8/9, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác triển khai Dự án 513 (hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính) và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa đồng chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, sau 8 năm triển khai Dự án 513, Bộ Nội vụ đã giải quyết và trình cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm được 15/16 khu vực chồng lấn địa giới hành chính cấp tỉnh do lịch sử để lại; có nhiều văn bản hướng dẫn công tác triển khai thực hiện Dự án tại các địa phương. Bộ Tài chính đã phân bổ và hướng dẫn nguồn kinh phí bảo đảm triển khai thực hiện Dự án cho các bộ, ngành, địa phương. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chuyển vẽ đường biên giới quốc gia, đường địa giới hành chính trên bản đồ địa giới hành chính, bàn giao bản đồ nền địa hình hệ tọa độ Quốc gia VN-2000 trên đất liền cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và xây dựng được phương án kỹ thuật xác định ranh giới quản lý hành chính biển, đảo giữa các địa phương có biển.

Các địa phương giải quyết được hàng nghìn khu vực chồng lấn địa giới hành chính các cấp mới phát sinh trong quá trình quản lý địa giới hành chính, trong đó có 225/269 khu vực cấp tỉnh, 475/493 khu vực cấp huyện và 3.686/3.787 khu vực cấp xã. Trên cơ sở đó, xây dựng và hoàn thiện được 28.145 mốc địa giới hành chính, thành lập được 55.041 mảnh bản đồ địa giới hành chính các cấp ở các tỷ lệ khác nhau và lập được hồ sơ, bản đồ địa giới của 9.083/10.614 đơn vị hành chính cấp xã, 601/707 đơn vị hành chính cấp huyện và 56/63 đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, việc thực hiện Dự án 513 vướng nhiều khó khăn, lộ trình Thủ tướng Chính phủ đặt ra là từ 2012 – 2016 phải kết thúc nhưng các địa phương không thực hiện được và phải tiếp tục gia hạn đến năm 2020. Tuy nhiên, cho đến nay cũng chỉ mới thực hiện được ở 13/63 tỉnh, thành phố. Như vậy là quá chậm, tồn đọng quá lớn. Sau cuộc họp này, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường cần ngồi lại với nhau để xem xét cách thức triển khai thực hiện xử lý các vướng mắc phát sinh, đề xuất của địa phương. Trên cơ sở đó, thống nhất đề nghị Chính phủ gia hạn thêm thời gian thực hiện, bởi chỉ còn 3 tháng nữa là hết năm 2020, không thể giải quyết xong đối với 50 tỉnh, thành còn lại.

Về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn cho biết, đã tiến hành sắp xếp đối với 18 huyện, 1.027 xã, qua đó, giảm được 6 huyện và 546 xã. Dự kiến tại các huyện mới hình thành sẽ bố trí đúng quy định 1.062 cán bộ, công chức, số dôi dư là 428 người. Tại các xã mới hình thành sẽ bố trí 10.043 cán bộ, công chức và 8.816 người hoạt động không chuyên trách cấp xã; số cán bộ, công chức dôi dư là 9.534 người và số người hoạt động không chuyên trách dôi dư là 6.913 người. Dự kiến giảm chi cho ngân sách Nhà nước do giảm chi tiền lương, phụ cấp và chi hoạt động trong 5 năm tới khoảng 1.431 tỷ đồng.

Tuy nhiên, vẫn còn một số tỉnh, thành phố tiến độ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chậm so với lộ trình kế hoạch đề ra. Việc sắp xếp, bố trí và giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư khi thực hiện sắp xếp huyện, xã gắn với công tác nhân sự đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 còn gặp một số khó khăn…

Tại Hội nghị, đại diện các địa phương đề nghị kéo dài thời gian thực hiện Dự án 513 đến hết năm 2023; thời gian sắp xếp số cán bộ, công chức dôi dư đến năm 2025.

Thứ trưởng Trần Anh Tuấn khẳng định, việc giải quyết số cán bộ, công chức dôi dư phải đảm bảo đúng Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021), đồng thời, đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, công chức. Đội ngũ cán bộ, công chức ở các huyện, xã sáp nhập một phần bố trí vào trong đơn vị hành chính mới sau sắp xếp, số dôi dư thực hiện theo các quy định về tinh giản biên chế, thôi việc, nghỉ chờ giải quyết chế độ hưu, xem xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên nếu đủ điều kiện, hoặc bố trí sang các xã khác khi còn chỉ tiêu…

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo