Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Website TU) - Sáng 30/5, Đảng ủy khối Bộ Tài nguyên và Môi trường tại TPHCM đã tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về cách làm, kinh nghiệm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng chí Trần Văn Thận, Bí thư Đảng ủy khối chủ trì hội nghị (ảnh).

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng doanh thu và tăng thu nhập cho người lao động, trong thời gian qua, toàn khối Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiết kiệm hơn 1,2 tỷ đồng.

Nhiều mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở các đơn vị trực thuộc được nhân rộng. Nhiều đơn vị phát động phong trào thi đua tiết kiệm chi phí, lao động giỏi, lao động sáng tạo; xây dựng và thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc, phân rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng bộ phận để tránh lãng phí thời gian, công sức trong thực thi nhiệm vụ; cải cách thủ tục hành chính, giảm hội họp, tiết kiệm văn phòng phẩm, điện, nước… Nhờ thế, đã từng bước tạo chuyển biến nhận thức trong cán bộ, CNVC-LĐ, mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Từ những kết quả cụ thể đạt được, trong dịp kỷ niệm lần thứ 122 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2012), có 2 tập thể và 3 cá nhân điển hình thuộc Đảng bộ khối Bộ Tài nguyên và Môi trường được TP biểu dương, khen thưởng đã thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Cùng ngày, Đảng ủy khối Bộ Tài nguyên và Môi trường tại TPHCM đã quán triệt các nội dung kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho bí thư, phó bí thư các cơ sở Đảng trực thuộc.

Đồng chí Trần Văn Thận, Bí thư Đảng ủy khối nhấn mạnh: Hội nghị đã thống nhất cao ban hành các nghị quyết, kết luận để lãnh đạo, chỉ đạo việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và Luật Đất đai năm 2003; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đổi mới một số chính sách xã hội, tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công. Tất cả những quyết định này đều rất quan trọng, liên quan chặt chẽ với nhau, có ý nghĩa to lớn đối với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Th.L

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo