Thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2020

Nhiều hoạt động xây dựng nông thôn mới tại huyện Cần Giờ

Khánh thành công trình bê tông hóa tuyến đường nông thôn mới tại ấp Doi Lầu, xã An Thới Đông

(Thanhuytphcm.vn) -  Ngày 25/8, Quy Qun 1, Mt trn T Quc và các t chc chính tr – xã hi Qun 1 t chc chương trình Xây dng nông thôn mi” năm 2019 ti xã An Thi Đông, huyn Cn Gi, TPHCM.

Tham d có các đng chí: Trn Kim Yến, Thành y viên, Bí thư Qun y Qun 1; Nguyn Văn Tính, Phó Bí thư Thường trc Huyn y Huyn Cn Gi; đi din ban, ngành, đoàn th cùng hơn 50 đoàn viên, thanh niên tình nguyn Qun 1 và Huyn Cn Gi.

Đây là hot đng tham gia xây dng nông thôn mi nhm quan tâm chăm lo đi sng vt cht, tinh thn cho người dân, gia đình khó khăn, cán b, công nhân, viên chc người lao đng và các em thiếu nhi trên đa bàn các xã xây dng nông thôn mi ti huyn Cn Gi, th hin nhit huyết ca cán b, đoàn viên, hi viên MTTQ và các t chc chính tr - xã hi Qun 1 luôn hướng v cng đng.

Trong chương trình, Qun 1 đã trao tng các phn quà thiết thc: xây dng 2 căn nhà tình thương tng tr giá 140 triu đng; thc hin sân chơi thiếu nhi ti trường Tiu hc Doi Lu, xã An Thi Đông tr giá 20 triu đng; khánh thành 400m công trình bê tông hóa tuyến đường nông thôn mi ti p Doi Lu, xã An Thi Đông tng kinh phí 100 triu đng; trao tng 10 sut hc bng cho các em thiếu nhi, hc sinh có hoàn cnh khó khăn; tng 10 phn quà cho công nhân viên chc người lao đng có hoàn cnh khó khăn; trao 5 xe đp cho các em hc sinh vượt khó hc gii; tng 10 phn quà cho cu chiến binh khó khăn; 20 phn quà cho các gia đình chính sách; 15 phương tin sinh kế

Long Toàn

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo