Chủ Nhật, ngày 27 tháng 9 năm 2020

Nhiều cách làm hay, mô hình hiệu quả trong giảm nghèo bền vững tại quận Bình Thạnh

Người dân tìm kiếm thông tin tuyển dụng lao động tại sàn giao dịch việc làm

(Thanhuytphcm.vn) - Giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao đời sống người dân và được Nghị quyết Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 xác định công tác giảm nghèo là 1 trong 15 chỉ tiêu mà Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhằm đảm bảo tốt an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Thạnh xác định việc giảm nghèo là việc làm quan trọng cần phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị quận; huy động mọi nguồn lực, phát huy tối đa mọi nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020, quận tổ chức khảo sát lập danh sách phân loại theo từng đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Thời điểm khảo sát toàn quận có 115.096 hộ dân, trong đó có 3.051 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 2,65%, bao gồm có 1.079 hộ cận nghèo cuối năm 2015 chuyển sang, có 1.972 hộ nghèo phát sinh theo chuẩn nghèo mới. Đồng thời, có 2.711 hộ cận nghèo theo chuẩn mới, chiếm tỷ lệ 2,36%, trong đó có 548 hộ cận nghèo cuối năm 2015 chuyển sang, 2.163 hộ cận nghèo phát sinh.

Từ số liệu này, quận xây dựng các kế hoạch, giải pháp và ban hành các quyết định thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững. Với sự phối hợp giữa các cơ quan, phòng, ban, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể quận và UBND 20 phường bằng nhiều chính sách hỗ trợ giảm nghèo, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tự phấn đấu vươn lên, ổn định cuộc sống, thoát nghèo bền vững như: hỗ trợ về tín dụng ưu đãi, lao động - việc làm, giáo dục, y tế, nhà ở, trợ giúp pháp lý, tiền điện cho hộ nghèo, hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các chính sách an sinh xã hội khác...

Quận thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác giảm nghèo, chọn những người có trách nhiệm, năng lực, gắn bó, sâu sát với Nhân dân, hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời cho người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận các dịch vụ cơ bản của xã hội. Ngoài ra, còn tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ giảm nghèo để nắm, hiểu biết sâu và đầy đủ hơn về người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo; thường xuyên thực hiện thu thập thông tin về nghèo đa chiều để phục vụ cho việc dự báo, theo dõi, đánh giá, phân tích nguyên nhân nghèo; xây dựng các tiêu chí để đưa ra chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền vững đạt hiệu quả; đồng thời tuyên truyền cho người dân phải nỗ lực thoát nghèo, đây là yếu tố quyết định giảm nghèo bền vững.

Kết quả đã xuất hiện nhiều mô hình hay, phát huy tác dụng. Điển hình là mô hình “Tổ tự quản giảm nghèo bền vững” hay mô hình “Hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo có việc làm ổn định”. Mô hình này tập trung chăm lo người dân bán hàng rong bị ảnh hưởng việc làm do lập lại trật tự lòng lề đường với các giải pháp hỗ trợ phù hợp như hỗ trợ vốn, phương tiện sinh kế; phối hợp với Trung tâm dịch vụ việc làm thành phố, Trường Trung cấp nghề và các doanh nghiệp... để đào tạo, tuyển dụng, chuyển đổi nghề nghiệp.

Ngoài ra, tại các đơn vị, phòng ban, đoàn thể quận cũng thực hiện nhiều mô hình chăm lo hộ nghèo, hộ cận nghèo như: trao phương tiện sinh kế; tương trợ; liên kết đào tạo nghề và giải quyết việc làm; chăm lo học bổng cho con hộ nghèo, hộ cận nghèo; liên kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất... Riêng đối với các phường cũng có nhiều mô hình hay được nhân rộng như: hỗ trợ tiền rác hàng tháng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo dân tộc thiểu số đang sống ven và trên kênh rạch, nuôi heo đất tiết kiệm để hỗ trợ phương tiện sinh kế, mô hình tay trao tay, câu lạc bộ xe ôm nữ, vận động cơ sở tôn giáo mở sổ tiết kiệm cho hộ nghèo thuộc diện người có công, 1 kèm 1, 2 giúp 1...

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, người nghèo ngày càng được tạo điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ: Y tế, giáo dục, văn hóa, tín dụng… Hầu hết các hộ nghèo, cận nghèo đều phát huy tính chủ động trong lao động, chăn nuôi, sản xuất đạt hiệu quả cao, đem lại thu nhập ổn định, thoát nghèo bền vững.

Qua thời gian thực hiện các chương trình, dự án giảm nghèo, theo kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đến nay trên địa bàn quận Bình Thạnh có 3.696 hộ nghèo vượt chuẩn nghèo và 5.184 hộ cận nghèo vượt chuẩn cận nghèo. Tính đến 31/12/2019, quận không còn hộ nghèo, có 1.218 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,83% tổng hộ dân quận). Riêng Phường 14 hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thành phố giai đoạn 2016 - 2020.

Có thể nói, việc triển khai chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn quận đã thật sự đi vào cuộc sống của người dân. Nhiều hộ trong chương trình được đổi đời, tạo thêm động lực để họ phấn đấu vươn lên, từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống. Qua đó tạo được niềm tin của người dân đối với Đảng và chính quyền.

Hoàng Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo