Thứ Ba, ngày 27 tháng 7 năm 2021

NHÂN SỰ TRONG THÁNG 5/2021 (Từ ngày 21 tháng 4 đến 20 tháng 5 năm 2021)

STT

Họ và tên

Chức vụ cũ

Chức vụ mới

1

Trần Lưu Quang

Ủy viên Trung ương Đng, Phó Bí thư Thường trực Thành y TPHCM

y viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành y thành phố Hải Phòng

2

Phạm Văn Lũy

y viên Ban Thưng vụ Huyện y, Phó Chủ tịch HĐND huyện Bình Chánh

y viên Ban Thưng vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh

3

Võ Đăng Khoa

Ch huy trưởng Ban Ch huy Quân sự huyện C Ch

y viên Ban Thưng vụ Huyện ủy, Ch huy tng Ban Chỉ huy Quân sự huyện C Chi

4

Nguyễn Nguyên Phương

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - Tng hợp, Sở Công thương

Phó Giám đốc Sở Công thương

5

Đào Minh Chánh

Trưởng phòng Đấu thầu, Thm định và Giám sát đầu tư, S Kế hoạch và Đầu tư

Phó Giám đốc S Kế hoạch và Đầu tư

6

Trần Thị Thương

Trưởng phòng T chức cán hộ, Thanh tra và Thi đua khen thưởng, Tòa án nhân dân thành phố

y viên Ban n sự đảng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thanh tra và Thi đua khen thưng, Tòa án nhân dân thành phố

7

Huỳnh Trung Hiếu

Ch huy trưởng Ban Ch huy Quân sự quận 7

y viên Ban Thường vụ Quận ủy, Ch huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự quận 7

8

Bùi Thanh Giang

Đng ủy viên, Phó Tng Giám đốc Tng Công ty Cp nước Sài Gòn – TNHH MTV

y viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tng Giám đốc Tng Công ty Cp nước Sài Gòn – TNHH MTV

9

Nguyễn Thị Thanh Vân

Trưởng ban Đô th HĐND thành ph

y viên Đảng đoàn, Trưởng ban Đô th HĐND thành ph

10

Nguyễn Việt Dũng

Thành y viên, Giám đc S Khoa học và Công nghệ

B nhiệm lại chc vụ Giám đốc S Khoa học và Công nghệ

 

Trang tin Điện tử Đảng bộ TPHCM (Thanhuytphcm.vn)

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo