Thứ Năm, ngày 4 tháng 6 năm 2020

Nhà Bè: Hàng năm có từ 80% - 90% số hộ dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 11/7, Huyện ủy huyện Nhà Bè đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Nhà Bè Phạm Minh Huấn đã đến dự.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, các cấp ủy Đảng, chính quyền của huyện Nhà Bè đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, góp phần tích cực trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hàng năm, các cấp, các ngành đã tổ chức vận động nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào địa phương và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ như: Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đến nay toàn huyện có 60.298/186.885 người dân trên địa bàn huyện tham gia tập luyện thể dục thể thao. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, kết quả hằng năm, có từ 80% - 90% số hộ dân đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Đến cuối năm 2018, toàn huyện có 34.499/39.275 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 87.83%... Trong đó, có 25.991/34.499 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa 3 năm liên tục, đạt tỷ lệ 75,3%; có 30/30 khu phố - ấp đăng ký xây dựng và giữ vững danh hiệu khu phố - ấp văn hóa; có 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, có 5/7 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nhà Bè Phạm Minh Huấn đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhằm nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị và toàn xã hội về vị trí, vai trò của sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam. Đồng thời, tiếp tục quan tâm xây dựng và nhân rộng các câu lạc bộ, đội nhóm mang tính chất dân gian kế thừa nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ truyền thống văn hóa của dân tộc; xây dựng và nhân rộng phong cách nêu gương trong cán bộ, đảng viên và trong quần chúng nhân dân; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có lối sống, phong cách giản dị, lành mạnh, sáng tạo; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; mỗi cán bộ, công chức, viên chức cần nêu cao vai trò, trách nhiệm, xác định rõ phục vụ nhân dân và không ngừng kiến tạo để phục vụ cho người dân ngày càng tốt hơn.

Dịp này, huyện Nhà Bè đã tuyên dương 29 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Như Nguyện


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo