Chủ Nhật, ngày 26 tháng 5 năm 2019

Người dân ở cơ sở được thông tin về các chủ trương, chính sách, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống hàng ngày

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Quốc Việt

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 6/12, Công đoàn Viên chức TP đã tổ chức Hội nghị tập huấn 2 chuyên đề về Công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị; và tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019 cho gần 150 cán bộ chuyên trách công đoàn cơ sở. Đến dự và báo cáo chuyên đề tập huấn có đồng chí Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở Khối Dân-Chính-Đảng TP.

Thời gian qua, việc xây dựng và phát huy dân chủ cơ sở là việc làm thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội. Đối với tổ chức công đoàn, để phát huy vai trò trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, theo đồng chí Vũ Hữu Minh, các cấp công đoàn cần hiểu rõ nguyên nhân, mục đích của việc xây dựng quy chế dân chủ cơ sở, đó là nhằm thực hiện mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là động lực đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng, của công cuộc đổi mới.

“Ở cơ sở là nơi trực tiếp thực hiện mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, là nơi cần thực hiện quyền dân chủ của nhân dân một cách trực tiếp và rộng rãi nhất, muốn vậy nhà nước cần ban hành quy chế dân chủ có tính pháp lý, yêu cầu mọi người, mọi tổ chức ở cơ sở đều phải nghiêm chỉnh thực hiện” – đồng chí Vũ Hữu Minh chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh đến chỉ đạo xuyên suốt của Đảng về phát huy quyền làm chủ của nhân dân ở cơ sở trong cơ chế tổng thể của hệ thống chính trị: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.

Trong thời gian tới, nhằm khắc phục các hạn chế trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đồng chí Vũ Hữu Minh đề nghị các tổ chức công đoàn cơ sở  chú trọng thực hiện các công việc về quy định quyền của mọi người dân ở cơ sở được thông tin về pháp luật, các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích hàng ngày của nhân dân; có quy chế và các hình thức để nhân dân, cán bộ, công chức ở cơ sở được bàn bạc và tham gia ý kiến vào chủ trương, chính sách, nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác cán bộ của chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được giới thiệu một số nội dung liên quan đến công tác tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2019 thông qua công văn 488/TLĐ ngày 7/4/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

Quốc Việt

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo