Thứ Bảy, ngày 13 tháng 8 năm 2022

Nghiên cứu dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 1 theo phương thức PPP

(Thanhuytphcm.vn) - Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa có ý kiến chỉ đạo về đề xuất nghiên cứu dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 1 theo phương thức PPP.

Theo đó, hiện nay, TPHCM đang tổ chức lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 và Quy hoạch chung TP Thủ Đức. Việc xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tập trung phải phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng quy hoạch của TP.

Do đó, Chủ tịch UBND TP giao Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng, dự báo nhu cầu xử lý nước thải trên toàn địa bàn TP theo tầm nhìn quy hoạch. Cùng với đó khẩn trương làm việc với các sở ngành, TP Thủ Đức và các quận, huyện liên quan để xác định cụ thể nhu cầu, vị trí và quy mô phù hợp, làm cơ sở đầu tư các nhà máy xử lý nước thải tập trung theo định hướng quy hoạch của TP Thủ Đức và từng quận, huyện, đáp ứng yêu cầu xử lý nước thải cho TPHCM; có ý kiến gửi Sở Quy hoạch - Kiến trúc để xem xét trong quá trình lập Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Đồng thời, Sở Xây dựng đánh giá các nhà máy xử lý nước thải đang hoạt động chưa hết công suất; tham mưu, đề xuất UBND TP giải pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc để nâng công suất các nhà máy này, tránh lãng phí.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao cập nhật, đề xuất cụ thể vị trí, quy mô xây dựng các nhà máy xử lý nước thải tập trung để cập nhật vào Đồ án điều chỉnh quy hoạch theo quy định, làm cơ sở để TP kêu gọi đầu tư trong lĩnh vực xử lý nước thải.

Trên cơ sở Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, quy hoạch chung TP Thủ Đức được phê duyệt, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty Samsung Engineering Co,LTD, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Trung Nam và các nhà đầu tư quan tâm khác về trình tự, thủ tục đề xuất đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung trên địa bàn TP (trong đó có dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Bắc Sài Gòn 1 và các nhà máy khác) theo hình thức PPP theo đúng quy định hiện hành.

Vân Minh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo