Thứ Hai, ngày 8 tháng 3 năm 2021

Ngày 22/2/2021 diễn ra Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

(Thanhuytphcm.vn) - Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Quốc hội, Phiên họp thứ 53 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra ngày 22/2/2021, tại Phòng họp Tân Trào, Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc và cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội thay phiên điều hành nội dung phiên họp.

Theo Chương trình dự kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ làm việc trong thời gian 1 ngày để tiến hành xem xét, cho ý kiến về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cho ý kiến điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; việc quy định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách của Thành phố Hà Nội (nếu đủ kiều kiện).

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét, cho ý kiến về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Chính phủ; việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến bằng văn bản đối với các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ khóa XIV của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xem xét dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 887-NQ/UBTVQH12 về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học trong các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo