Thứ Năm, ngày 9 tháng 4 năm 2020

Nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ, người đứng đầu trong giải quyết bức xúc của người dân

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-QU

(Thanhuytphcm.vn) – Sáng 7/6, Quận ủy Quận 10 tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-QU của Ban Thường vụ Quận ủy về nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động trong hệ thống chính trị Quận 10. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Thoại, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Tấn Tài, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 10.

Sau 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-QU, UBND Quận 10 đã xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra việc xây dựng, triển khai thực hiện tiêu chí đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử và tình hình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm 2018 tại UBND 15 phường. Kết quả được thể hiện qua những việc làm thiết thực, mô hình cụ thể của các tổ chức Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến phường cũng như trong các cơ quan, đơn vị và khu dân cư. Qua đó, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội tại địa phương.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 đã góp phần nâng cao hiệu quả nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân và cơ sở. Tuy nhiên, vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức và quan tâm đầy đủ về triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 gắn với thực hiện thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII tại đơn vị, địa phương.

Các ý kiến đề nghị cần tăng cường giám sát và phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cũng như tạo nhiều kênh thông tin để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân có liên quan đến tinh thần trách nhiệm, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ…

Kết luận tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10 Phan Văn Thoại đề nghị các cấp ủy Đảng quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 02 được đi vào chiều sâu; tiếp tục tập trung thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, với nhiều hình thức phù hợp trong từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, trường học… góp phần nâng cao trách nhiệm công vụ của từng cán bộ, đảng viên,công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động tại đơn vị gắn với bản đăng ký rèn luyện của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang năm 2019. Một trong những vấn đề quan trọng là cần có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu trong việc giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của người dân, thông qua tổ chức thực hiện tốt việc rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng.

Long Hồ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo