Chủ Nhật, ngày 9 tháng 8 năm 2020

Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng đơn vị về công tác quản lý và sử dụng tài chính

Toàn cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Sáng 21/11, Quận ủy Quận 4 tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý và sử dụng tài chính. Dự hội nghị có các đồng chí: Thái Thị Bích Liên, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy; Trần Hoàng Quân, Chủ tịch UBND Quận 4.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, chỉ đạo điều hành của UBND quận, hoạt động tài chính đã được cấp ủy các cấp quan tâm thực hiện, đảm bảo nguyên tắc, công khai, minh bạch. Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Quận ủy đã tiến hành kiểm tra 21 tổ chức Đảng, 7 đảng viên về vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, chi bộ cơ sở trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thanh tra quận tiến hành 16 cuộc thanh tra. Qua đó đã chỉ ra được những hạn chế, thiếu sót, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời; xử lý kỷ luật đối với 13 trường hợp vi phạm.

Tại hội nghị, các đơn vị đã phát biểu tham luận về các nội dung: công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nhất là đối với cán bộ chủ chốt về tầm quan trọng của công tác tài chính; chống biểu hiện buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành công tác quản lý, sử dụng tài chính; đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực tài chính; công tác kiểm tra, giám sát phòng ngừa tiêu cực; lãnh đạo, chỉ đạo việc thu chi tài chính, mua sắm tài sản công, các nguồn vận động ngoài ngân sách; công tác nắm tình hình dư luận về việc thu, chi ngân sách, các nguồn thu vận động trong nhân dân, khoản chi chăm lo Tết;…

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Quận ủy Thái Thị Bích Liên đề nghị lãnh đạo cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, rà soát, hệ thống lại các văn bản, quy định mới về công tác quản lý tài chính; bổ sung, hoàn thiện các quy chế quản lý, sử dụng tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công. Bên cạnh đó, cần quan tâm củng cố, kiện toàn, tăng cường bồi dưỡng đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ trực tiếp làm công tác quản lý tài chính tại các đơn vị. Ủy ban Kiểm tra Quận ủy, Thanh tra quận và Phòng Tài chính quận nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về quản lý và sử dụng tài chính; kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm.

Đồng chí Bí thư Quận ủy cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị chú trọng thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thường xuyên nắm bắt dư luận, lắng nghe phản ánh của cán bộ, công chức, nhân dân; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong giám sát về công tác quản lý, sử dụng tài chính, nguồn thu vận động trong nhân dân.

Mỹ Duyên

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo