Thứ Hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021

Sinh hoạt chuyên đề Học tập và làm theo gương Bác:

Nâng cao tinh thần tự phê bình và hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo

Bí thư Đảng ủy Khối Trần Văn Thận phát biểu tại hội nghị

(Website TU) - Ngày 24/7, Đảng ủy Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện chuyên đề năm 2012. Đến dự có Bí thư Đảng ủy Khối Trần Văn Thận.

Tại buổi sinh hoạt, Đảng ủy Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định học tập và làm theo gương Bác là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. 12 ý kiến trao đổi đều cho thấy: Việc học tập và làm theo gương Bác là nguyện vọng, tình cảm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên; mỗi người tự nâng cao ý thức tự giác, tu dưỡng, rèn luyện, làm theo gương Bác; kết hợp xây với chống, trong đó lấy xây dựng là chính; động viên khuyến khích đi đôi với kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; đồng thời, thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, phát luật của Nhà nước, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và sự kiểm tra, giám sát của Đảng.

Từ những việc làm thiết thực và hiệu quả, các đơn vị đã góp phần hạn chế thấp nhất những tiêu cực phát sinh và đã xuất hiện nhiều đơn vị, cá nhân tiêu biểu; tạo được sự chuyển biến tích cực trong các cơ quan, đơn vị và dấy lên phong trào. Kết quả là trong năm 2011, cả Khối tiết kiệm trên 1,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, các đại biểu tập trung thảo luận các vấn đề gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu, kế hoạch và công tác chuyên môn, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể ở cơ quan, đơn vị nhấn mạnh yêu cầu người đứng đầu cấp ủy phải bản lĩnh gương mẫu, nêu cao vai trò trách nhiệm trong học tập và làm theo Bác; xây dựng Đảng gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; coi trọng sự tự giác, ý thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động.

Bí thư Đảng ủy Khối Trần Văn Thận cho rằng người đứng đầu cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cần nghiên cứu, thẩm thấu từng vấn đề, từng ý, từng chữ trong chuyên đề năm 2012; Đảng ủy Khối và các cấp ủy đảng cơ sở tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh của từng cơ quan, đơn vị; cần xây dựng chương trình hành động, làm theo gương Bác; chọn những vấn đề nổi cộm cần chuyển biến tại cơ sở. Đồng chí Trần Văn Thận cũng khẳng định đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, đoàn thể theo định kỳ hàng tháng, nhằm nâng cao tinh thần tự phê bình, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Long Hồ

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo