Thứ Hai, ngày 14 tháng 6 năm 2021

Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCC rừng

Một góc rừng Cần Giờ.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định số 1886/QĐ-UBND về phê duyệt Chương trình quản lý, bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn TP giai đoạn 2021 – 2025.

Theo quyết định, UBND TP giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP chủ trì phối hợp các sở ngành, UBND các huyện có rừng triển khai thực hiện Chương trình quản lý, bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng trên địa bàn TP giai đoạn 2021 – 2025.

UBND TP xác định mục tiêu quản  lý, bảo vệ bền vững diện tích rừng và đất đã được quy hoạch cho lâm nghiệp; duy trì ổn định diện tích rừng hiện có nhằm bảo tồn đa dạng sinh học, duy trì tốt độ che phủ rừng và cây phân tán góp phần ứng phó biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, chủ động thực hiện công tác phòng chống cháy rừng, phát hiện và tổ chức chữa cháy kịp thời; Không để xảy ra cháy rừng, giảm thiểu các vụ cháy cây phân tán và thiệt hại do cháy gây ra. Đồng thời, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng và cây phân tán trên địa bàn.

UBND TP cũng xác định nhiệm vụ là tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng; thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về giá trị xã hội, môi trường, giáo dục của rừng; nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; Duy trì cung cấp thông tin cảnh báo cháy rừng; kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời nếu có cháy xảy ra; ứng dụng công nghệ trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, theo dõi diễn biến rừng.

UBND TP đề ra các giải pháp chung cụ thể như: Xác định các chỉ tiêu bảo vệ và phát triển rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 vào quy hoạch chung nông nghiệp của TP, ổn định cơ cấu diện tích đất lâm nghiệp theo các mục tiêu đặc dụng, phòng hộ và sản xuất đã được phê duyệt. Bên cạnh đó, tăng cường các biện pháp bảo vệ động vật, thực vật rừng gắn với bảo tồn nguồn gen của các hệ sinh thái rừng trên địa bàn; tăng cường tổ chức có hiệu quả các đợt tuần tra, kiểm tra, truy quét nhằm kéo giảm đến mức thấp nhất số vụ vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy và chữa cháy rừng cũng như mức độ thiệt hại tài nguyên rừng; tăng cường kiểm tra, thanh tra việc chấp hành và thực hiện các chế độ, thể lệ, quy định của pháp luật về quản lý bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng; bảo đảm điều kiện phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng…

Đồng thời, phát huy sức mạnh toàn xã hội nhằm nâng cao khả năng kiểm soát cháy rừng và hiệu lực của công tác phòng cháy chữa cháy rừng, giảm thiểu số vụ cháy và thiệt hại do cháy rừng gây ra, phấn đấu hạn chế thấp nhất diện tích cháy; kiên quyết không để xảy ra cháy rừng trong quy hoạch 3 loại rừng.

Về giải pháp cụ thể, TP đẩy mạnh  tuyên truyền qua hệ thống phát thanh xã, thị trấn, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ phòng cháy, chữa cháy rừng; đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng vào mùa cao điểm; tăng cường đầu tư phương tiện trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ rừng, đấu tranh ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Long Hồ


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo