Thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Toàn cảnh hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 2/10, Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và Nghị quyết số 29-NQ/TW “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Đến tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Sở.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đỗ Quyết Thắng, Phó phòng Báo chí – xuất bản Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM báo cáo các nội dung cơ bản của 2 Nghị quyết; các giải pháp tập trung thực hiện trong thời gian tới, trong đó trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã được cung cấp thêm một số thông tin về tình hình phát triển, quản lý, sử dụng mạng thông tin; những tác động và nhiệm vụ đặt ra đối với vấn đề an ninh mạng trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM Nguyễn Văn Minh yêu cầu đồng chí Bí thư các chi bộ, đảng bộ tổ chức quán triệt sâu sắc những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết 35 và Nghị quyết số 29 đến toàn thể đảng viên, cán bộ chủ chốt của đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của từng đồng chí cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng Đảng bộ Sở, chi bộ, đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Minh Trí


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo