Chủ Nhật, ngày 21 tháng 7 năm 2024

Nâng cao hơn nữa trách nhiệm, thái độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên với nhân dân, với công việc được giao

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại buổi kiểm tra

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 12/6, đoàn kiểm tra theo Quyết định 2659-QĐ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy quận Tân Bình do đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy làm trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác lãnh đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, Đề án số 05-ĐA/TU, Chương trình số 13-CTr/QU gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đối với Đảng ủy Phường 5, quận Tân Bình.

Thời gian qua, Đảng ủy Phường 5 thường xuyên quán triệt, quán triệt lại cho cán bộ, đảng viên những mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ cần tập trung trong thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Đề án số 05-ĐA/TU ngày 19/6/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội tại TPHCM; Chương trình số 13-CTr/QU ngày 02/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII về tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường thường xuyên tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tăng cường “sức đề kháng” cho cán bộ, đảng viên; cử cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn, học tập về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Nâng cao chất lượng hoạt động các trang mạng xã hội thuộc phường, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đăng tải các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; những thông tin chính thống, tích cực, gương điển hình tiên tiến, “người tốt - việc tốt”;… thu hút sự quan tâm người dùng, đảm bảo phương châm “Mỗi ngày là một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; đồng thời, tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, những thông tin sai sự thật, xấu, độc trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Đảng ủy phường đẩy mạnh xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất hơn; tạo động lực để thúc đẩy cán bộ, đảng viên, quần chúng thi đua học tập, rèn luyện trên mọi lĩnh vực; xác định nội dung đột phá, nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện; lan tỏa xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn phường...

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Hoàng Long ghi nhận những kết quả Đảng ủy Phường 5 đạt được trong công tác; đồng thời đề nghị, Đảng ủy phường thời gian tới tiếp tục quán triệt, quán triệt lại các nội dung về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường tuyên truyền cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân sử dụng mạng xã hội lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã hội. Tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các trang mạng xã hội và lực lượng nòng cốt tại cơ sở, đảm bảo thực chất; chú trọng giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng chí Nguyễn Hoàng Long cũng nhấn mạnh, Đảng ủy phường cần phát huy vai trò nêu gương người đứng đầu, cán bộ chủ chốt phường, coi đó là giải pháp đột phá; đồng thời phải nâng cao hơn nữa trách nhiệm, thái độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên với nhân dân, với công việc được giao…

Nguyễn Thị Luân

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo