Thứ Ba, ngày 3 tháng 8 năm 2021

Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 1/10, Quận ủy Quận 8 tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng đầu năm 2020 về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và Quy định số 1374-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy. Đến dự hội nghị có đồng chí Ngô Thành Tuấn, Bí thư Quận ủy.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Ủy ban kiểm tra Quận ủy và cơ sở đã tham mưu tốt cho cấp ủy thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng và Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy; giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo trong Đảng; thể hiện sự chủ động trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng.

Đồng thời, tăng cường giám sát theo hướng mở rộng, thường xuyên đối với tổ chức Đảng và đảng viên về việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, việc tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Trong đó, tập trung kiểm tra lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025; việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận; công tác cải cách hành chính trong Đảng, chính quyền; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đề án số 02-ĐA/TU của Thành ủy;... Qua đó, góp phần giữ gìn kỷ cương, kỷ luật và Điều lệ Đảng, nâng cao ý thức rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên trong ngăn ngừa vi phạm kỷ luật Đảng. Kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ở cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Ngô Thành Tuấn ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ quận. Đồng thời chỉ đạo, thời gian tới Ủy ban kiểm tra Quận ủy, các ban Quận ủy, cấp ủy cơ sở đảng cần tập trung rà soát việc thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020, hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo thang điểm thi đua của ngành kiểm tra Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với thanh tra, kiểm tra của Nhà nước và giám sát của Nhân dân; tránh trùng lắp đối tượng, nội dung kiểm tra, thanh tra, giám sát.

Đồng chí Ngô Thành Tuấn yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Quận ủy và cơ sở tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy và các văn bản liên quan đến các cơ sở đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; giải quyết tốt các thông tin phản ánh của các cơ quan, đơn vị không để xảy ra tình trạng thông tin phản ánh nhưng chậm giải quyết, giải quyết không đến nơi đến chốn để kéo dài. Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết chuyên đề của Quận ủy về phát triển kinh tế - xã hội, công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng - môi trường, cải cách hành chính và những vấn đề bức xúc, nổi cộm, được đảng viên, quần chúng và dư luận quan tâm để chủ động phòng ngừa vi phạm từ khi mới phát sinh ngay tại cơ sở, từ trong đảng bộ, chi bộ.

Tăng Thanh Danh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo