Thứ Tư, ngày 22 tháng 1 năm 2020

Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại hội thảo

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 17/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đã chủ trì Hội thảo "Xây dựng đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số". Hội thảo do Ban Dân vận Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức.

Tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết: Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về công tác dân tộc, tình hình vùng dân tộc thiểu số và miền núi đã đạt được những thành tựu quan trọng, tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng... Tuy nhiên, hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh về công tác tuyển dụng, quản lý cán bộ nhiều nhưng chưa cụ thể với đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số; công tác kiểm tra, báo cáo việc thực hiện chính sách về công tác cán bộ dân tộc thiểu số chưa được chú trọng, kịp thời.

Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Nguyễn Lâm Thành cho rằng, hiện nay công tác tổ chức cán bộ đối với người dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập. Thực tế cho thấy, càng ở cấp quản lý cao, tỷ lệ cán bộ là người dân tộc thiểu số càng ít.

Ông Nguyễn Lâm Thành cho rằng, một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do công tác đào tạo chưa gắn với quy hoạch. Nhiều địa phương có tỷ lệ người dân tộc thiểu số rất lớn, nhưng số người tham gia vào hệ thống lãnh đạo các cấp lại rất ít cũng là lý do khiến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số còn hạn chế.

“Để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số, Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành, địa phương cần xây dựng môi trường chính sách, thúc đẩy hoạt động có hiệu quả của các tổ chức địa phương; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cán bộ các cấp ở vùng dân tộc; xây dựng và ban hành chính sách đãi ngộ và khuyến khích cán bộ, công chức vùng dân tộc…” - ông Nguyễn Lâm Thành nhấn mạnh.

Nhấn mạnh người dân tộc thiểu số sinh sống thành cộng đồng rộng rãi trên toàn quốc, vì vậy, việc triển khai những chính sách dành cho đồng bào dân tộc là rất cần thiết, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, những năm qua, Nhà nước có nhiều đề án, chính sách trực tiếp và gián tiếp nhằm thúc đẩy, giúp đỡ cho cộng động người dân tộc thiểu số.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu chính sách đặc thù, căn cứ vào tỷ lệ người dân tộc trên từng địa bàn cụ thể để quy định số lượng cán bộ sao cho phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo cán bộ là người dân tộc thiểu số. Một số bộ, ngành cần có cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc.

Vân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo