Thứ Hai, ngày 30 tháng 11 năm 2020

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động đoàn thể

Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực 2 trao đổi nội dung chuyên đề

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 8/10, Khối thi đua 1 Ủy ban nhân dân Quận 1 gồm cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề năm 2020, chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong xây dựng Đảng và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội”.

Tại hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 nghe báo cáo viên, Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Khu vực 2 trao đổi nội dung chuyên đề. Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, theo Tiến sĩ Vũ Trung Kiên, trước hết cần nâng cao kỹ năng tham mưu của cán bộ, công chức, viên chức. Tham mưu cần đảm bảo hợp hiến, hợp pháp, đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, phù hợp văn hóa của người Việt, chính xác, kịp thời, đầy đủ, toàn diện, không định kiến, hẹp hòi… Bên cạnh đó, cán bộ, công chức, viên chức cần thực hiện tốt đạo đức công vụ, tôn trọng và tận tụy phục vụ nhân dân, ý thức rõ về chức trách, bổn phận khi thực hiện công vụ, chuẩn mực trong giao tiếp với nhân dân, trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành…

Cũng tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 1 Bùi Thị Thúy Hiền trao đổi nội dung đổi mới phương thức giáo dục, tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ cách mạng công nghệ. Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tham mưu lãnh đạo triển khai tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội, tăng cường biên tập các bài viết, tài liệu định hướng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái đăng trên Trang tin điện tử Đảng bộ Quận 1, đăng tải hàng ngày trên các chuyên mục “Xây dựng Đảng”, “Học tập và làm theo Bác Hồ kính yêu”, “Phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa”… với các hình thức mới như video clip, inforaphic…

Hội nghị chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng cải cách hành chính trong công tác xây dựng Đảng và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội quận theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể Quận 1 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xuân Thanh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo