Thứ Hai, ngày 28 tháng 9 năm 2020

Nâng cao công tác nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội, internet

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trịnh Xuân Thiều phát biểu kết luận hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 25/10, Quận ủy Phú Nhuận tổ chức Hội nghị giao ban chuyên đề “Giải pháp nâng cao công tác nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội, internet”. Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trịnh Xuân Thiều chủ trì hội nghị.

Trong thời gian qua, Quận ủy Phú Nhuận đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tăng cường công tác tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc thông tin thời sự, chuyên đề về tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là tình hình Biển Đông… giúp cán bộ, đảng viên nắm vững các quan điểm của Đảng, nhân dân hiểu rõ các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động đấu tranh làm thất bại, hoạt động “diễn biến hòa bình”, các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn các biểu hiện tư tưởng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đến dự và phát biểu, đồng chí Đỗ Quyết Thắng - Phó Trưởng Phòng Báo chí Xuất bản, Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị Thường trực Quận ủy quán triệt cấp ủy cơ sở về tính cấp bách, tính cần thiết của hoạt động nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc trên mạng xã hội trong thời gian tới. Đồng thời, Ban chỉ đạo 35 của quận cần tổ chức các hoạt động tập huấn triển khai các hoạt động đấu tranh về nội dung, phương thức đấu tranh phản bác; xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định phối hợp giữa các lực lượng trong nắm bắt dư luận xã hội và đấu tranh phản bác trên không gian mạng, xây dựng nguyên tắc giao tiếp và tương tác trên không gian mạng cho cán bộ, đảng viên nhằm phát huy, lan tỏa các thông tin tích cực để đấu tranh, phản bác các thông tin tiêu cực, trái chiều.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Trịnh Xuân Thiều yêu cầu cần phát huy vai trò của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ quận đến phường, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy đảng nhận thức đúng đắn, toàn diện về tính hai mặt của internet, mạng xã hội cũng như âm mưu, thủ đoạn, phương thức chống phá của các thế lực thù địch để tăng sức “đề kháng”, đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực này.

Đồng chí cũng nhấn mạnh cần xây dựng lực lượng cộng tác viên, tuyên truyền viên, lực lượng nòng cốt làm công tác dư luận xã hội có lập trường chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm, có mối quan hệ gắn bó trong cộng đồng, có khả năng nắm bắt nhanh tình hình, khách quan trong phản ánh dư luận; tiếp tục tổ chức giao ban định kỳ tổ Nghiên cứu Dư luận xã hội quận theo hình thức luân phiên theo cụm phường, khối, lĩnh vực để nắm bắt nhiều luồng thông tin dư luận xã hội, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân qua các chuyên đề góp phần giải quyết kịp thời các vấn đề dư luận đang quan tâm.

Hồng Đào

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo