Thứ Hai, ngày 30 tháng 1 năm 2023

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận khu phố

Sinh hoạt định kỳ của Chi bộ khu phố 5, phường Tân Hưng Thuận, quận 12. (Ảnh minh họa: Thanhuytphcm.vn)

(Thanhuytphcm.vn) - Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận khu phố là tổ chức Đảng gần nhất với các tổ dân phố, khu phố; là hàng xóm của nhau, ở đây các đảng viên đa phần là lớn tuổi đã về hưu, xuất ngũ, là thương bệnh binh và một số ít đảng viên sinh hoạt ghép là công chức phường hoặc thành viên ban điều hành khu phố điều về cùng sinh hoạt chung chi bộ. Các đảng viên tuy sức khỏe có phần giảm sút do tuổi cao sức yếu nhưng bù lại họ có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, có nhiều đồng chí khi đương chức đã từng giữ các chức danh Bí thư cấp ủy.

Chi bộ là hạt nhân chính trị của Đảng ở cơ sở, là nơi trực tiếp lãnh đạo đảng viên chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện và lãnh đạo có hiệu quả chủ trương, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ bộ phận khu phố, Đảng ủy phường; chi bộ thường phải chủ động và phối hợp với các tổ chức liên quan để xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Đồng thời, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đảng viên trong phạm vi lãnh đạo của chi bộ. Thông qua sinh hoạt chi bộ hằng tháng đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chi bộ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Sinh hoạt chi bộ bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng đảng viên; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn không ít chi bộ yếu kém. Số lượng đảng viên kết nạp mới hằng năm ít, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt định kỳ chưa cao. Một số đảng viên còn trong độ tuổi lao động không mặn mà với sinh hoạt đảng do phải mưu sinh “cơm, áo, gạo, tiền” lo cho cuộc sống.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên chủ yếu là do: Công tác quản lý đảng viên chưa sâu sắc, toàn diện, chưa nắm chắc diễn biến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới ở một số nơi còn hạn chế, chưa quan tâm giáo dục lý tưởng cách mạng và rèn luyện, thử thách đối với quần chúng là thanh niên trong tổ dân phố.

Để thực hiện tốt việc đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ngoài những quy định cần phải thực hiện đúng theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW thì cần làm tốt một số nội dung sau:

Một là, Chi bộ kịp thời thông tin, phổ biến, quán triệt chủ trương, nghị quyết, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình thời sự trong nước và ngoài nước; lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của đảng viên và nhân dân. Chi bộ lãnh đạo đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố tham gia, hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương phát động. Chính từ các phong trào đó sẽ phát hiện và tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, có nhiệt huyết, có động cơ phấn đấu vào Đảng trong sáng, đúng đắn từ các nguồn dân quân tự vệ, chi đoàn thanh niên, chi hội phụ nữ, ban công tác mặt trận, cần quan tâm hơn nữa đối với các em trong độ tuổi thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc hằng năm.

Hai là, Chi bộ chỉ đạo tổ dân phố thuộc phạm vi lãnh đạo của mình tổ chức lấy ý kiến (nếu có) về chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần nguồn lực và các công việc tự quản trong nội bộ cộng đồng dân cư phù hợp với quy định của pháp luật, quy định của địa phương; tham gia bàn để góp ý cấp có thẩm quyền trước khi quyết định.

Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 7 khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 15/10/2021. (Ảnh minh họa: Thanhuytphcm.vn) Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận 7 khóa VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 15/10/2021. (Ảnh minh họa: Thanhuytphcm.vn)

Ba là, Chi bộ lãnh đạo tổ dân phố xây dựng và vận động, tổ chức thực hiện quy ước của tổ dân phố, khu phố; tổ chức tự quản trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội và vệ sinh môi trường; đảng viên và nhân dân giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp ở địa phương, phòng, chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn tổ dân phố, khu phố, phường.

Bốn là, Chi bộ tập hợp, phản ánh, đề nghị đảng bộ bộ phận, đảng uỷ phường, UBND phường giải quyết những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của người dân, cũng như những hành vi vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước của đảng viên và nhân dân trong tổ dân phố do chi bộ lãnh đạo. Tìm hiểu nguyên nhân và đề ra giải pháp vận động, thuyết phục, giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi đối với những đảng viên thường xuyên vắng họp chi bộ định kỳ; quản lý tốt các đảng viên xin miễn sinh hoạt Đảng có thời hạn.

Năm là, tạo không khí thật cởi mở, thân thiện, gần gũi, quan tâm, chia sẻ... bằng việc thực hiện dân chủ, từ đó, chi bộ lắng nghe được hết các ý kiến của đảng viên. Có như vậy cuộc họp chi bộ mới đoàn kết, thực sự là sinh hoạt chính trị hiệu quả. Đảng viên hứng thú đi họp chi bộ để được đóng góp, xây dựng, được tôn trọng, được cống hiến trí tuệ của mình góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh từ cơ sở. Duy trì sinh hoạt chuyên đề, chú trọng những vấn đề mới, cần quan tâm. Có giải pháp sinh hoạt đảng phù hợp (kể cả thời gian, nội dung và hình thức) với số đông đảng viên trong chi bộ. Đối với những chi bộ có đông đảng viên có thể tổ chức sinh hoạt đảng theo tổ đảng.

ThS. Phạm Đình Lương

Tài liệu tham khảo:

1. Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/07/2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

2. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo