Thứ Tư, ngày 28 tháng 9 năm 2022

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(Website TU) - Ngày 26/10, Đảng ủy Khối Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề: Cách làm, kinh nghiệm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng theo Chỉ thị số 10-CT/TW, Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW.

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối, hầu hết các chi bộ trong Khối thực hiện tốt chế độ sinh hoạt, bình quân đạt 4-5 nội dung trong 6 nội dung của Hướng dẫn số 09; số đảng viên tham gia sinh hoạt thường kỳ đạt 80-95% tổng số đảng viên của chi bộ; đảng viên phát biểu ý kiến đóng góp trong các cuộc họp của chi bộ nhiều hơn 65-75%. Tuy nhiên cũng còn một số chi bộ đảng sinh hoạt chưa đảm bảo thời gian; phát biểu thảo luận của đảng viên chưa nhiều; việc đánh giá học tập và làm theo Bác trong các cuộc họp chưa thường xuyên; biên bản ghi chép chưa đầy đủ.

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối Trần Văn Thuận yêu cầu các chi bộ tiếp tục nâng cao nhận thức đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW; các cấp ủy và bí thư chi bộ cần chủ động chuẩn bị nội dung và trong sinh hoạt cần gợi mở để đảng viên tham gia ý kiến đóng góp, xây dựng; quan tâm đến sinh hoạt chuyên đề để nội dung sinh hoạt chi bộ phong phú, sinh động; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết, chương trình công tác của chi bộ nhằm nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; sinh hoạt chi bộ phải gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về tự phê bình và phê bình.

Th.L

Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo