Chủ Nhật, ngày 7 tháng 3 năm 2021

Nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong triển khai thực hiện 51 chương trình, đề án

TPHCM vừa có chỉ thị phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021. Ảnh minh họa

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 22/1/2021 về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các đoàn thể TP, Tổng công ty, công ty trực thuộc TP, Chủ tịch UBND các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn TP tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; triển khai nội dung phát động thi đua tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X gắn với các phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”…

Đồng thời, việc đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ, tiêu chí trong phong trào thi đua phải phát huy được sức mạnh, tiềm năng sáng tạo to lớn của các tầng lớp Nhân dân TP gắn với việc triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua triển khai thực hiện 51 chương trình, đề án của các sở, ban, ngành, nhằm hoàn thành 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Mặt khác, tập trung triển khai phong trào thi đua thực hiện chủ đề năm 2021 của TP “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, gắn với phong trào thi đua xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phong trào thi đua thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; thực hiện Chỉ thị 19; Chỉ thị 23…

Bên cạnh đó, chú trọng tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm trong công tác tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phong trào thi đua đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện tốt các giải pháp, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, ưu tiên phát triển công nghệ số trong đổi mới sáng tạo, trong lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh PAR INDEX) nhằm nâng cao hiệu quả, phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo yêu cầu công khai, minh bạch, thuận tiện, thân thiện, hiện đại, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội và các Nghị quyết đã được HĐND TP thông qua, tạo động lực để TP phát triển nhanh, bền vững.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo