Thứ Sáu, ngày 23 tháng 10 năm 2020

Nâng cao chất lượng giao quân có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 35% trở lên

Đoàn viên, thanh niên Quận 6 sẵn sàng lên đường nhập ngũ năm 2020.

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TP vừa ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; công tác xây dựng, huy động huấn luyện, diễn tập và kiểm tra sẵn sàng động viên lực lượng dự bị động viên; tuyển sinh quân sự năm 2021.

Theo đó, UBND TP đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Quân sự, Công an và các ban ngành có liên quan quán triệt thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015, các nghị định, thông tư và văn bản hướng dẫn quy trình tuyển quân của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, các bộ, ngành có liên quan, Quân khu và TP. Đồng thời củng cố, kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đúng thành phần, số lượng quy định. Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự chịu trách nhiệm trong phối hợp tổ chức thực hiện các bước đúng theo quy trình tuyển quân. Lưu ý số lượng công dân điều khám sức khỏe không quá 4 người/1 chỉ tiêu.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng giao quân có tỉ lệ cử tuyển đảng viên chính thức nhập ngũ đạt 1% trở lên; trình độ học vấn tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp đạt từ 35% trở lên; Sức khỏe loại 1, loại 2 đạt từ 70% trở lên; ưu tiên tuyển chọn thanh niên là công chức, viên chức và con em cán bộ, những thanh niên có năng khiếu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao giao cho các đơn vị thuộc Quân khu huấn luyện để tham gia Hội thao thể dục thể thao toàn quân năm 2021, bổ sung cho Đoàn Văn công Quân khu.

Đồng thời, tổ chức đưa công dân chuẩn bị nhập ngũ đến các đơn vị quân đội tìm hiểu về truyền thống, môi trường hoạt động công tác của cán bộ, chiến sĩ; thăm và viếng các bia tưởng niệm, khu di tích lịch sử, căn cứ cách mạng để công dân và gia đình xác định được trách nhiệm, ý thức trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tổ chức Hội trại tòng quân, Lễ giao nhận quân chu đáo, chặt chẽ đúng theo quy định; kịp thời thực hiện tốt công tác chăm lo chính sách hậu phương quân đội, tổ chức đón tiếp và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về địa phương có việc làm ổn định.

Ngoài ra, làm tốt công tác phối hợp với đơn vị nhận nguồn tổ chức phúc tra, ổn định biên chế các đơn vị dự bị động viên, tổ chức huy động lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu được giao. Chấp hành nghiêm túc các thông tư, hướng dẫn về thực hiện công tác tuyển sinh quân sự của cấp trên, tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp quân sự rộng rãi trong Nhân dân, nhất là thanh niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tự giác đăng ký dự sơ tuyển vào các học viện, nhà trường trong quân đội và bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu theo quy định. Thời gian giao quân theo quy định của Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

Minh Khuê


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo