Thứ Ba, ngày 9 tháng 8 năm 2022

Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam

Toàn cảnh hội nghị.

(Thanhuytphcm.vn) - Ngày 28/6, Ban Dân vận Quận ủy Tân Bình tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận”. Tham dự hội nghị có Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính Ban Dân vận Thành ủy Lã Trung Tiến; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Bình Nguyễn Hoàng Long.

Công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một nhiệm vụ quan trọng của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội được quy định trong Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam và nhiều văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, cùng các văn bản thực hiện quy chế phối hợp giữa chính quyền và MTTQ các cấp.

Qua trao đổi, góp ý tại hội nghị cho thấy, công tác giám sát, phản biện xã hội của quận còn một số hạn chế nhất định. Trong đó phải kể đến việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết, Quy chế, quy định của Đảng về công tác giám sát, phản biện chủ yếu là lồng ghép, chưa sâu, chưa đầy đủ nội dung. Một số cấp ủy chưa quan tâm đến giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hàng năm; còn nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về giám sát, phản biện xã hội trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, còn biểu hiện “khoán trắng” trong thực hiện các nội dung giám sát, phản biện xã hội… Một số đơn vị còn lúng túng trong việc xác định, lựa chọn nội dung giám sát, năng lực giám sát chưa đồng đều, có nơi còn làm chiếu lệ, qua loa, đại khái.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Bình Nguyễn Hoàng Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tân Bình Nguyễn Hoàng Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Tân Bình Nguyễn Hoàng Long đề nghị các cấp ủy cần tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, phản biện, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị, chuẩn bị cho việc sơ kết 10 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW; MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội quận phát huy vai trò hơn nữa trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần xây dựng và thực hiện đúng, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan tâm đẩy mạnh việc tự nghiên cứu, học hỏi và tổ chức thực hiện công tác giám sát định kỳ, thường xuyên, đảm bảo quy trình thủ tục quy định. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn thường xuyên, xây dựng cẩm nang nhằm nâng cao hiệu quả việc giám sát, phản biện, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho các đoàn thể, đơn vị trực thuộc.

Hoàng Anh


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo