Thứ Năm, ngày 23 tháng 1 năm 2020

Nâng cao bản lĩnh, kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu phát biểu tại hội nghị

(Thanhuytphcm.vn) - Chiều 5/7, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 khối bộ, ngành trung ương tại TPHCM. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM; Đặng Minh Đạt, Thành ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Nam cho biết, khối bộ, ngành trung ương đóng trên địa bàn TP gồm 15 tổ chức Đảng cấp trên cơ sở hoạt động ở nhiều loại hình, lĩnh vực khác nhau, địa bàn hoạt động trải dài trên phạm vi cả nước. Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban kiểm tra các đơn vị đã tham mưu cấp ủy tổ chức kiểm tra 3 tổ chức Đảng, 24 đảng viên; giám sát chuyên đề 13 tổ chức Đảng, 13 đảng viên. Nội dung kiểm tra giám sát tập trung việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII về tiếp tục đổi mới sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 29 - NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo…

Cũng theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP, hầu hết, các tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát triển khai, quán triệt và thực hiện khá tốt các Nghị quyết, Quy định, Chỉ thị của Đảng, có quan tâm xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các đơn vị thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy. Việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai nghiêm túc gắn với trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; phát huy được vai trò của tổ chức Đảng trong đơn vị. Tuy nhiên, còn một số tổ chức Đảng xây dựng kế hoạch chưa cụ thể; chưa tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết, quy định trên.

Qua công tác kiểm tra, giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy các đơn vị khối bộ, ngành trung ương tại TP đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức Đảng, cách hết các chức vụ trong Đảng đối với 1 đảng viên, khai trừ 1 đảng viên do vi phạm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc, vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Toàn cảnh hội nghị Toàn cảnh hội nghị

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các đơn vị khối bộ, ngành trung ương tại TP trong thời gian tới cần tập trung tham mưu cấp ủy và tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng cấp dưới và người đứng đầu các đơn vị về lãnh đạo, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế gắn với thực hiện tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Cùng với đó thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tổ chức các lớp nghiệp vụ cho cấp ủy và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp theo hướng đi sâu vào kinh nghiệm, cách làm, sinh hoạt chuyên đề.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Đồng chí đề nghị, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các đơn vị khối bộ, ngành trung ương tại TP quan tâm nghiên cứu, quán triệt các quy định mới cho công tác kiểm tra giám sát; nâng cao bản lĩnh, kinh nghiệm cho cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Một trong những nhiệm vụ quan trọng là giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề, kiểm tra việc chấp hành các quy định của cán bộ, đảng viên; tăng cường kiểm tra các cấp. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khi cần thiết mời các chuyên gia, cán bộ của bộ, ngành có kiến thức chuyên sâu để tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, các đơn vị cần chú trọng công tác tiếp nhận, xử lý thông tin, đảm bảo việc thực hiện đúng quy trình, biểu mẫu, thời gian theo quy định.

S. Hải


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo