Thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2020

Nắm tình hình Nhân dân và tham gia góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp

TPHCM đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các giới, các tầng lớp Nhân dân. Trong ảnh, các tình nguyện viên Đại học Quốc gia TPHCM tình nguyện dọn dẹp phòng ký túc xá phục vụ công tác cách ly phòng, chống dịch Covid-19.

(Thanhuytphcm.vn) – Ngày 25/3, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM có văn bản hướng dẫn Ban Dân vận các quận ủy, huyện ủy và cán bộ phụ trách công tác dân vận đảng ủy cấp trên cơ sở theo dõi, nắm tình hình Nhân dân và tham gia góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, Ban Dân vận Thành ủy TPHCM yêu cầu Ban Dân vận các quận ủy, huyện ủy và cán bộ phụ trách công tác dân vận đảng ủy cấp trên cơ sở tăng cường nắm chắc tình hình Nhân dân, tham mưu cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các giới, các tầng lớp Nhân dân, tập trung tổ chức thực hiện để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, giải quyết an sinh xã hội theo Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020; tập trung nắm và đề xuất cấp ủy chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc mà Nhân dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị đang quan tâm.

Về tổng hợp góp ý dự thảo văn kiện đại hội Đảng các cấp: Đối với văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc và văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố, tổ chức góp ý theo hướng dẫn chung. Đối với văn kiện đại hội Đảng bộ các quận, huyện và đảng ủy cấp trên cơ sở: Ban Dân vận các quận ủy, huyện ủy, đồng chí phụ trách dân vận các đảng ủy cấp trên cơ sở tham mưu cho cấp ủy hướng dẫn lấy ý kiến góp ý xây dựng đảng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo nội dung hướng dẫn của cấp ủy cùng cấp. Đối với văn kiện đại hội đảng bộ phường - xã, thị trấn: Ban Dân vận các quận ủy, huyện ủy hướng dẫn khối vận phường - xã, thị trấn tham mưu cho cấp ủy lấy ý kiến góp ý xây dựng đảng của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội theo nội dung hướng dẫn của cấp ủy cùng cấp.    

Trong tổ chức lấy ý kiến góp ý cần hết sức cầu thị lắng nghe; trung thực trong ghi nhận những ý kiến, hiến kế, sáng kiến của đoàn viên, hội viên, công nhân, nông dân, nhân sĩ, trí thức… qua đó, phản ánh trung thực với cấp ủy để chọn lọc, tiếp thu trong quá trình chuẩn bị các văn kiện đại hội.

Ban Dân vận Thành ủy TPHCM cũng yêu cầu Ban Dân vận các quận ủy, huyện ủy và cán bộ phụ trách công tác dân vận đảng ủy cấp trên cơ sở phối hợp tham mưu cho cấp ủy về nhân sự của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia cấp ủy cùng cấp. Trên cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, căn cứ quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo về chuẩn bị nhân sự cấp ủy tại địa phương, đơn vị; đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phẩm chất, năng lực, uy tín của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tham gia cấp ủy cùng cấp.

Mai Trần – Hồng Gấm


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo