Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7 năm 2020

Năm 2020, TPHCM đào tạo, bồi dưỡng cho hơn 44.000 cán bộ, công chức, viên chức

Giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ ở UBND Quận 2

(Thanhuytphcm.vn) - UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM năm 2020.

Theo đó, mục tiêu nhằm trang bị và nâng cao kiến thức, năng lực quản lý, kỹ năng điều hành và thực thi công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức hành chính ở các sở, ngành TP, UBND quận, huyện và cán bộ, công chức cấp xã nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có phẩm chất tốt và đủ năng lực thi hành công vụ, tận tụy phục vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển TP trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cụ thể, về chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP năm 2020 như sau: Về đào tạo, bồi dưỡng trong nước tổng số học viên là 44.343 người; bồi dưỡng ở nước ngoài là 32 học viên.

Về đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các sở - ngành, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, UBND quận - huyện và một số đối tượng khác theo nhu cầu của TP. Cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan của Đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội TP.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của TP năm 2020 được thực hiện bằng hình thức đào tạo, bồi dưỡng trong nước nhằm trang bị kiến thức lý luận chính trị, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ; kiến thức về văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp. Song song với các nhiệm vụ nêu trên, tổ chức bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về một số lĩnh vực trọng điểm như: Xây dựng, thanh tra, tư pháp, văn hóa, thể thao, du lịch, kinh tế, tài chính, tôn giáo, dân tộc, biến đổi khí hậu, an toàn thực phẩm, văn thư - lưu trữ…

Về bồi dưỡng ở nước ngoài, tổ chức các đoàn đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực tế về công tác quản lý chuyên ngành trong các lĩnh vực du lịch, an toàn thực phẩm… ở nước ngoài có chương trình, nội dung bồi dưỡng tiên tiến, phục vụ tốt công tác quản lý cán bộ và nghiên cứu, ứng dụng cho công tác quản lý của TP.

Hải Liên


Ý kiến bạn đọc

refresh
 

Tổng lượt bình luận

Tin khác

Thông báo